Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane

Tytuł artykułu Czas publikacji
Zapytanie ofertowe na Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla projektu pn. „Przebudowa i wyposażenie wnętrz przyziemia zabytkowego budynku przy ul. 3 Maja w Oławie dla potrzeb utworzenia i prowadzenia Centrum Terapeutyczno-Rehabilitacyjnego”

2018-08-03 12:54:15
Rozeznanie rynku w celu ustalenia szacunkowej wartości zamówienia na pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla projektu pn. "Przebudowa i wyposażenie wnętrz przyziemia zabytkowego budynku przy ul. 3 Maja w Oławie dla potrzeb utworzenia i prowadzenia Centrum Terapeutyczno-Rehabilitacyjnego"

2018-07-13 07:39:28
Informacja o rozstrzygnięciu konkursu ofert na wybór realizatora "Programu Polityki Zdrowotnej Profilaktycznych Szczepień Przeciwko Zakażeniom Wirusem Brodawczaka Ludzkiego (HPV 6, 11, 16 i 18) Wywołujacego Raka Szyjki Macicy w Gminie Oława na lata 2015-2018" - w roku 2018

2018-07-09 11:46:09
Wójt Gminy Oława ogłasza konkurs ofert na wybór relizatora "Programu Polityki Zdrowotnej Profilaktycznych Szczepień Przeciwko Zakażeniom Wirusem Brodawczaka Ludzkiego (HPV 6, 11, 16 i 18) Wywołująceg Raka Szyjki Macicy w Gminie Oława na lata 2015-2018" - w roku 2018

2018-06-04 12:18:10
Odwołanie konkursu ofert na wybór realizatora "Programu Polityki Zdrowotnej Profilaktycznych Szczepień Przeciwko Zakażeniom Wirusem Brodawczaka Ludzkiego (HPV 6, 11, 16 i 18) Wywołującego Raka Szyjki Macicy w Gminie Oława na lata 2015-2018" - w roku 2018

2018-05-21 11:12:23
Wójt Gminy Oława ogłasza konkurs ofert na wybór realizatora "Programu Polityki Zdrowotnej Profilaktycznych Szczepień Przeciwko Zakażeniom Wirusem Brodawczaka Ludzkiego (HPV 6, 11, 16 i 18) Wywołującego Raka Szyjki Macicy w Gminie Oława na lata 2015-2018 " - w roku 2018

2018-05-21 11:09:02
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonanie spektaklu teatralnego podczas imprezy „Mit i Historia” w Oleśnicy Małej

2018-04-17 10:35:45
Protokół z 29.03.2018 z przeprowadzonego zapytania ofertowego

w sprawie zamówienia na demontaż, transport (z załadunkiem) oraz przekazanie do unieszkodliwiania na składowisku odpadów niebezpiecznych odpadów zawierających azbest pochodzących z wybranych nieruchomości w gminie Oława

2018-04-04 11:42:28
Zapytanie ofertowe z 21.03.2018r.

dot. wykonania spektaklu o charakterze historycznym lub sakralnym przez grupę teatralną podczas imprezy „Mit i Historia” w Oleśnicy Małej.

2018-03-21 14:20:01
Zapytanie ofertowe nr GK.602.1.2018.OS z dnia 14.03.2018 r.

dot. rozpoczęcia procedury udzielenia zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest: demontaż, transport (z załadunkiem) oraz przekazanie do unieszkodliwiania na składowisku odpadów niebezpiecznych odpadów zawierających azbest pochodzących z wybranych nieruchomości w gminie Oława.

2018-03-15 09:21:17