Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane

Tytuł artykułu Czas publikacji
Protokół z 29.03.2018 z przeprowadzonego zapytania ofertowego

w sprawie zamówienia na demontaż, transport (z załadunkiem) oraz przekazanie do unieszkodliwiania na składowisku odpadów niebezpiecznych odpadów zawierających azbest pochodzących z wybranych nieruchomości w gminie Oława

2018-04-04 11:42:28
Zapytanie ofertowe z 21.03.2018r.

dot. wykonania spektaklu o charakterze historycznym lub sakralnym przez grupę teatralną podczas imprezy „Mit i Historia” w Oleśnicy Małej.

2018-03-21 14:20:01
Zapytanie ofertowe nr GK.602.1.2018.OS z dnia 14.03.2018 r.

dot. rozpoczęcia procedury udzielenia zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest: demontaż, transport (z załadunkiem) oraz przekazanie do unieszkodliwiania na składowisku odpadów niebezpiecznych odpadów zawierających azbest pochodzących z wybranych nieruchomości w gminie Oława.

2018-03-15 09:21:17
Protokół z 11.04.2017 z przeprowadzonego zapytania ofertowego

w sprawie zamówienia:  - demontaż, transport (z załadunkiem) oraz przekazanie do unieszkodliwiania na składowisku odpadów niebezpiecznych odpadów zawierających azbest pochodzących z wybranych nieruchomości w gminie Oława

2017-04-12 14:46:48
Informacja o rozstrzygnięciu konkursu ofert na wybór realizatora "Programu Polityki Zdrowotnej Profilaktycznych Szczepień Przeciwko Zakażeniom Wirusem Brodawczaka Ludzkiego (HPV 6, 11, 16 i 18) Wywołującego Raka Szyjki Macicy w Gminie Oława na lata 2015-2018" - w roku 2017

2017-04-03 11:42:14
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty z 29.03.2017r.

dot. zadania: „Działania informacyjno-promocyjne projektu: „Uregulowanie gospodarki ściekowej na terenie aglomeracji Stanowice w gminie Oława” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 polegające na wykonaniu: tablic informacyjnych, pamiątkowych, tabliczki pamiątkowej na pojazd oraz organizację spotkania informacyjnego”

2017-03-29 08:42:05
ZAPYTANIE OFERTOWE - demontaż, transport (z załadunkiem) oraz przekazanie do unieszkodliwiania na składowisku odpadów niebezpiecznych odpadów zawierających azbest pochodzących z wybranych nieruchomości w gminie Oława.

2017-03-23 13:44:02
ZAPYTANIE OFERTOWE w celu rozeznania ryku i wyboru najkorzystniejszej oferty na Działania informacyjno-promocyjne projektu:

„Uregulowanie gospodarki ściekowej na terenie aglomeracji Stanowice w gminie Oława” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 polegających na wykonaniu: tablic informacyjnych, pamiątkowych, tabliczki pamiątkowej na pojazd oraz organizację spotkania informacyjnego.

2017-03-22 13:34:25
Wójt Gminy Oława ogłasza konkurs ofert na wybór realizatora "Programu Polityki Zdrowotnej Profilaktycznych Szczepień Przeciwko Zakażeniom Wirusem Brodawczaka Ludzkiego (HPV 6, 11, 16 i 18) Wywołującego Raka Szyjki Macicy w Gminie Oława na lata 2015-2018" - w roku 2017

2017-03-08 13:13:03
Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego w postępowaniu na "Usługi czyszczenia przepompowni ścieków i zbiorników na oczyszczalni ścieków oraz udrażniania sieci kanalizacji sanitarnej na rzecz Gminy Oława w roku 2017"

2017-03-01 08:23:32