Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane

Tytuł artykułu Czas publikacji
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na "Zakup energii elektrycznej dla obiektów Gminy Oława"

2018-10-10 15:19:54
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu ofertowym na świadczenie usług polegających na pełnieniu funkcji Inżyniera Kontraktu przy realizacji projektu pn.: Przebudowa i wyposażenie wnętrz przyziemia zabytkowego budynku przy ul. 3 Maja w Oławie dla potrzeb utworzenia i prowadzenia Centrum Terapeutyczno-Rehabilitacyjnego

2018-09-14 14:27:41
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego w celu zawarcia umowy ramowej na: "Remonty dróg gminnych o nawierzchni gruntowej na terenie gminy Oława".

2018-09-13 14:43:09
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na "Uregulowanie gospodarki ściekowej na terenie aglomeracji Stanowice w gminie Oława - skanalizowanie miejscowości Marszowice, Gaj Oławski i Jaczkowice".

2018-09-10 12:39:28
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na Przebudowę i wyposażenie wnętrz przyziemia zabytkowego budynku przy ul. 3 Maja w Oławie dla potrzeb utworzenia i prowadzenia Centrum Terapeutyczno-Rehabilitacyjnego

2018-09-07 14:19:31
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego w celu zawarcia umowy ramowej na: "Remonty dróg i chodników na terenie gminy Oława"

2018-09-05 15:42:00
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na "Dowożenie do szkół i odwożenie po zajęciach uczniów z terenu gminy Oława w roku szkolnym 2018/2019"

2018-08-24 11:28:04
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówiena publicznego na "Przebudowę wraz z rozbudową remizy OSP w Owczarach"

2018-08-22 13:41:20
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu na "Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x4 i wyposażeniem do ograniczenia stref skażeń chemiczno-ekologicznych dla OSP w Owczarach"

2018-07-20 09:56:13
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na "Budowę drogi dojazdowej do działek przemysłowych nr 472/30, 472/31 i 472/43 wraz z kanalizacją deszczową w Godzikowicach"

2018-06-28 12:13:07