Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane

Tytuł artykułu Czas publikacji
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na "Rozbudowę sieci kanalizacji deszczowej odprowadzającej wody opadowe z działki przemysłowej nr 472/31 w Godzikowicach"

2017-12-21 14:34:15
Informacja o unieważnieniu postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na "Odbieranie i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu gminy Oława"

2017-12-21 12:50:50
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na "Remont części pomieszczeń wewnętrznych budynku Środowiskowego Domu Samopomocy w Oleśnicy Małej - etap I"

2017-12-07 14:28:46
Informacja o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na "Remont części pomieszczeń wewnętrznych budynku Środowiskowego Domu Samopomocy w Oleśnicy Małej - etap I"

2017-11-16 15:03:27
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na "Zakup energii elektrycznej dla obiektów Gminy Oława"

2017-10-04 12:44:54
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na "Cyfrowy urząd - nowoczesne e-usługi dla interesantów Gminy Oława"

2017-10-03 14:28:31
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na "Uregulowanie gospodarki ściekowej na terenie aglomeracji Stanowice w gminie Oława - skanalizowanie miejscowości Godzinowice, Niwnik, Bolechów, Drzemlikowice i Siecieborowice"

2017-09-21 14:53:55
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na "Opracowanie dokumentacji projektowej budowy ulic: Jankowickiej, Szkolnej, Orlej, Sportowej w Marcinkowicach i ulicy Modrzewiowej w Stanowicach wraz z odwodnieniem ulic, oświetleniem i rozbudową infrastruktury wodno-kanalizacyjnej"

2017-09-13 15:29:15
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na "Rozbudowę sieci kanalizacji sanitarnej w Stanowicach w ul. Olchowej w gminie Oława"

2017-08-31 12:13:39
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na "Dowożenie do szkół i odwożenie po zajęciach uczniów z terenu gminy Oława w roku szkolnym 2017/2018"

2017-08-09 09:45:33