Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane

Tytuł artykułu Czas publikacji
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na "Budowę drogi dojazdowej do działek przemysłowych nr 472/30, 472/31 i 472/43 wraz z kanalizacją deszczową w Godzikowicach"

2018-06-28 12:13:07
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na "Budowę oświetlenia boiska do piłki nożnej w Bystrzycy"

2018-06-12 11:12:03
Informacja o unieważnieniu postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na "Uregulowanie gospodarki ściekowej na terenie aglomeracji Stanowice w gminie Oława - skanalizowanie miejscowości Marszowice, Gaj Oławski i Jaczkowice"

2018-05-30 12:39:07
Informacja o unieważnieniu postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego w celu zawarcia umowy ramowej na "Remonty dróg gminych o nawierzchni gruntowej na terenie gminy Oława"

2018-05-23 12:34:21
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na "Wybudowanie i utrzymanie ul. Cichej, Wiśniowej i Sportowej z odwodnieniem i oświetleniem ulicznym w Marcinkowicach w systemie partnerstwa publiczno-prywatnego"

2018-05-22 10:25:40
Informacja o unieważnieniu postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na "Przebudowę i wyposażenie wnętrz przyziemia zabytkowego budynku przy ul. 3 Maja w Oławie dla potrzeb utworzenia i prowadzenia Centrum Terapeutyczno-Rehabilitacyjnego"

2018-05-10 14:27:19
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na "Budowę chodnika w miejscowości Stanowice"

2018-04-09 12:16:33
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu na "Wybudowanie i utrzymanie ul. Leśnej i ul. Chabrowej z odwodnieniem i oświetleniem ulicznym w Bystrzycy w systemie partnerstwa-publiczno prywatnego"

2018-03-29 14:05:27
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na "Odbieranie i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu gminy Oława"

2018-03-15 13:34:33
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na "Rozbudowę sieci kanalizacji sanitarnej do działki przemysłowej nr 472/31 w Godzikowicach"

2018-03-13 14:12:57