Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane

Tytuł artykułu Czas publikacji
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na "Budowę chodnika w miejscowości Stanowice"

2018-04-09 12:16:33
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu na "Wybudowanie i utrzymanie ul. Leśnej i ul. Chabrowej z odwodnieniem i oświetleniem ulicznym w Bystrzycy w systemie partnerstwa-publiczno prywatnego"

2018-03-29 14:05:27
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na "Odbieranie i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu gminy Oława"

2018-03-15 13:34:33
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na "Rozbudowę sieci kanalizacji sanitarnej do działki przemysłowej nr 472/31 w Godzikowicach"

2018-03-13 14:12:57
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na "Obsługę bankową Gminy Oława wraz z podległymi jednostkami organizacyjnymi w latach 2018-2022"

2018-02-22 09:50:41
Informacja o unieważnieniu postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na "Wybudowanie i utrzymanie ul. Leśnej i ul. Chabrowej z odwodnieniem i oświetleniem ulicznym w Bystrzycy w systemie partnerstwa publiczno-prywatnego"

2018-02-15 14:48:37
Informacja o unieważnieniu postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na "Obsługę bankową Gminy Oława wraz z podległymi jednostkami organizacyjnymi w latach 2018-2022"

2018-02-02 14:10:46
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na "Rozbudowę sieci kanalizacji deszczowej odprowadzającej wody opadowe z działki przemysłowej nr 472/31 w Godzikowicach"

2017-12-21 14:34:15
Informacja o unieważnieniu postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na "Odbieranie i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu gminy Oława"

2017-12-21 12:50:50
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na "Remont części pomieszczeń wewnętrznych budynku Środowiskowego Domu Samopomocy w Oleśnicy Małej - etap I"

2017-12-07 14:28:46