Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane

Tytuł artykułu Czas publikacji
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na "Budowę ul. Wiosennej w Marcinkowicach wraz z kanalizacją deszczową"

2018-12-05 14:55:30
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na "Rozbudowę sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Bystrzyca, ul. Józefa Bema w gminie Oława"

2018-11-16 12:33:01
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na "Rozbudowę sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w miejscowości Oleśnica Mała w gminie Oława"

2018-11-05 09:42:54
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na "Zakup energii elektrycznej dla obiektów Gminy Oława"

2018-10-10 15:19:54
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu ofertowym na świadczenie usług polegających na pełnieniu funkcji Inżyniera Kontraktu przy realizacji projektu pn.: Przebudowa i wyposażenie wnętrz przyziemia zabytkowego budynku przy ul. 3 Maja w Oławie dla potrzeb utworzenia i prowadzenia Centrum Terapeutyczno-Rehabilitacyjnego

2018-09-14 14:27:41
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego w celu zawarcia umowy ramowej na: "Remonty dróg gminnych o nawierzchni gruntowej na terenie gminy Oława".

2018-09-13 14:43:09
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na "Uregulowanie gospodarki ściekowej na terenie aglomeracji Stanowice w gminie Oława - skanalizowanie miejscowości Marszowice, Gaj Oławski i Jaczkowice".

2018-09-10 12:39:28
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na Przebudowę i wyposażenie wnętrz przyziemia zabytkowego budynku przy ul. 3 Maja w Oławie dla potrzeb utworzenia i prowadzenia Centrum Terapeutyczno-Rehabilitacyjnego

2018-09-07 14:19:31
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego w celu zawarcia umowy ramowej na: "Remonty dróg i chodników na terenie gminy Oława"

2018-09-05 15:42:00
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na "Dowożenie do szkół i odwożenie po zajęciach uczniów z terenu gminy Oława w roku szkolnym 2018/2019"

2018-08-24 11:28:04