Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane

Tytuł artykułu Czas publikacji
Jednostki świadczące usługi w zakresie wywożenia ścieków sanitarnych i odpadów stałych

Jednostki świadczące usługi w zakresie wywożenia ścieków sanitarnych i odpadów stałych
2008-03-20 11:23:00
Zarządzenie Wójta Gminy Oława nr 146/2007 z dnia 28.08.2007r.

Zarządzenie Wójta Gminy Oława nr 146/2007 z dnia 28.08.2007r.
2008-02-12 09:35:00
Zarządzenie Wójta Gminy Oława Nr 12/2006 z dnia 12.01.2006r.

w sprawie wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych z terenu gminy Oława.
2007-03-07 14:19:00