Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane

Tytuł artykułu Czas publikacji
Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Gminy Oława w sprawie statutów jednostek pomocniczych na terenie gminy Oława.

2017-11-03 09:37:49
Realizacja przedsięwzięć Funduszu Sołeckiego w I półroczu 2015 roku

2015-07-21 09:15:20
Terminarz zebrań wiejskich w sprawie przeprowadzenia wyborów sołtysów i rad sołeckich na terenie gminy Oława

 
2015-01-30 14:55:53
Planowany terminarz zebrań wiejskich w sprawie przeprowadzenia wyborów sołtysa i rad sołeckich na terenie gminy Oława

 
2015-01-28 12:58:49
Realizacja przedsięwzięć realizowanych w ramach Funduszu Sołeckiego w I półroczu 2014 roku

 
2014-08-11 13:57:37
Wyliczenie kwoty przypadającej w 2015 roku sołectwom na realizację przedsięwzięć

 
2014-08-11 13:49:38
Zgoda na wyodrębnienie w budżecie gminy środków na fundusz sołecki

 
2014-04-08 10:50:24
Realizacja przedsięwzięć Funduszu Sołeckiego w 2013 roku na dzień 30.06.2013r.

 
2013-07-12 11:21:30
Realizacja przedsięwzięć realizowanych w ramach Funduszu Sołeckiego w I półroczu 2012 roku

 
2012-08-23 12:05:08
Uchwała Rady Gminy Oława nr XXVII/150/2012 z 29.03.2012

w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2013r.
2012-05-11 10:15:59