Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane

Tytuł artykułu Czas publikacji
Zaproszenie do zgłaszania kandydatów do komisji konkursowej

2017-11-22 10:12:37
Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2018 roku

w formie powierzenia oraz wsparcia zadania wraz z udzieleniem dotacji na sfinansowanie lub dofinansowanie ich realizacji.

2017-11-22 10:03:38
Tryb „małych grantów” w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego

2017-10-03 08:44:21
Oferta realizacji zadania publicznego - Europejska Akademia Pantomimy - Pokaz Teatralny II edycja

2017-09-20 15:00:45
Konsultacje w sprawie współpracy z organizacjami pozarządowymi

2017-09-12 08:43:40
Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy gminy Oława z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2016 roku

2017-07-10 12:44:10
Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Gminy Oława z Organizacjami Pozarządowymi i Podmiotami Prowadzącymi Działalność Pożytku Publicznego w 2016 roku

2017-05-30 08:24:01
Rozpoczęło się głosowanie na członków Dolnośląskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego reprezentujących organizacje pozarządowe

2017-04-27 10:59:17
Informacja o rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych z 23.02.2017r.

Rehabilitacja dzieci i młodzieży niepełnosprawnej do 18 roku życia z terenu gminy Oława w 2017r.

2017-02-27 15:16:52
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert - zadanie z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych

Rehabilitacja dzieci i młodzieży niepełnosprawnej do 18 roku życia z terenu gminy Oława w formie powierzenia realizacji zadania publicznego.

2017-02-15 08:07:22