Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane

Tytuł artykułu Czas publikacji
Wójt Gminy Oława podaje do publicznej wiadomości informację o przeznaczeniu do dzierżawy w trybie bezprzetargowym części nieruchomości w Owczarach

2018-02-22 14:46:00
Ogłoszenie Wójta Gminy Oława nr RG.6825.1.2018.PP z 19.02.2018

o wyłożeniu do publicznego wglądu protokołu z dnia 16.02.2018r. w sprawie przejęcia przez Gminę Oława nieruchomości Skarbu Państwa oznaczonej jako działka nr 301, o pow. 0,2500 położonej w Jaczkowicach.

2018-02-21 11:11:23
Wójt Gminy Oława podaje do publicznej wiadomości informację o przeznaczeniu do dzierżawy na okres dwóch lata w trybie bezprzetargowym nieruchomości rolnej w Starym Górniku

2018-01-25 14:24:53
Wójt Gminy Oława podaje do publicznej wiadomości informację o przeznaczeniu do sprzedaży w trybie przetargu ograniczonego nieruchomości gruntowej niezabudowanej w Godzikowicach

2018-01-10 07:48:29
Wójt Gminy Oława podaje do publicznej wiadomości informację o przeznaczeniu do sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowej niezabudowanej w Godzikowicach

2017-11-09 14:49:34
Wójt Gminy Oława ogłasza III ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w Stanowicach - 494/766

2017-11-03 09:17:43
Wójt Gminy Oława ogłasza I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Sobocisku

2017-10-25 15:51:47
Wójt Gminy Oława podaje do publicznej wiadomości informację o przeznaczeniu do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowego najemcy lokalu mieszkalnego w Ścinawie Polskiej.

2017-10-25 15:46:56
Wójt Gminy Oława ogłasza I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Jaczkowicach

2017-10-12 12:56:48
Wójt Gminy Oława podaje do publicznej wiadomości informację o przeznaczeniu do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowego najemcy nieruchomości gruntowej zabudowanej domem mieszkalnym w zabudowie wolnostojącej w Grędzinie, gm. Jelcz-Laskowice

2017-10-12 12:55:35