Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane

Tytuł artykułu Czas publikacji
Wójt Gminy Oława podaje do publicznej wiadomości informację o przeznaczeniu do sprzedaży w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego na rzecz dotychczasowego najemcy

2018-12-20 10:24:00
Wójt Gminy Oława podaje do publicznej wiadomości informację o przeznaczeniu do sprzedaży w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego na rzecz dotychczasowego najemcy

2018-12-20 10:23:07
Wójt Gminy Oława podaje do publicznej wiadomości informację o przeznaczeniu do sprzedaży w trybie przetargu nieograniczonego nieruchomości niezabudowanej, położonej w obrębie Stanowice

2018-12-20 10:10:12
Wójt Gminy Oława podaje do publicznej wiadomości informację o przeznaczeniu do dzierżawy w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowego dzierżawcy nieruchomości niezabudowanej położonej w Marcinkowicach

2018-12-07 10:12:49
Wójt Gminy Oława podaje do publicznej wiadomości informację o przeznaczeniu do sprzedaży w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego na rzecz dotychczasowego najemcy

2018-12-07 10:06:42
Wójt Gminy Oława podaje do publicznej wiadomości informację o przeznaczeniu do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem mieszkalno-gospodarczym, położonej w obrębie Osiek

2018-12-07 09:58:25
Wójt Gminy Oława podaje do publicznej wiadomości informację o przeznaczeniu do dzierżawy na okres dwóch lat w trybie bezprzetargowym grunt położony w Marcinkowicach

2018-11-29 09:24:36
Wójt Gminy Oława ogłasza I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w obrębie Drzemlikowice

2018-11-29 09:12:45
Zastępca Wójta Gminy Oława ogłasza I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w obrębie w Zakrzowie

Uwaga - zmiana daty przetargu w związku z ustanowieniem 12 listopada Świętem Narodowym

2018-11-09 10:58:40
Zastępca Wójta Gminy Oława podaje do publicznej wiadomości informację o przeznaczeniu do sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Stanowicach

2018-11-08 13:07:13
Zastępca Wójta Gminy Oława podaje do publicznej wiadomości informację o przeznaczeniu do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Drzemlikowicach

2018-10-10 14:58:46
Zastępca Wójta Gminy Oława podaje do publicznej wiadomości informację o przeznaczeniu do sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości niezabudowanej położonej w Jaczkowicach

2018-08-23 09:02:58
Zastępca Wójta Gminy Oława podaje do publicznej wiadomości informację o przeznaczeniu do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Zakrzowie

2018-08-23 08:55:55
Zastępca Wójta Gminy Oława podaje do publicznej wiadomości informację o przeznaczeniu do dzierżawy na okres dwóch lat w trybie bezprzetargowym grunt rolny w Osieku

2018-08-09 09:56:06
Zastępca Wójta Gminy Oława podaje do publicznej wiadomości informację o przeznaczeniu do dzierżawy na okres trzech lat w trybie bezprzetargowym grunt rolny w Sobocisku

2018-08-09 09:49:58
Zastępca Wójta Gminy Oława podaje do publicznej wiadomości informację o przeznaczeniu do dzierżawy na okres trzech lat w trybie bezprzetargowym grunt rolny w Sobocisku

2018-08-09 09:48:54
Zastępca Wójta Gminy Oława podaje do publicznej wiadomości informację o przeznaczeniu do dzierżawy na okres trzech lat w trybie bezprzetargowym grunt rolny w Niwniku

2018-08-09 09:43:46
Zastępca Wójta Gminy Oława ogłasza I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w obrębie Stanowice

2018-08-02 11:57:07
Zastępca Wójta Gminy Oława podaje do publicznej wiadomości informację o przeznaczeniu do sprzedaży w trybie przetargowym nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Stanowicach

2018-07-06 14:25:45
Zastępca Wójta Gminy Oława podaje do publicznej wiadomości informację o przeznaczeniu do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowego najemcy lokalu mieszkalnego w Siedlcach

2018-07-06 14:17:20
Zastępca Wójta Gminy Oława ogłasza I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w obrębie Godzikowice

2018-06-19 13:47:02
Zastępca Wójta Gminy Oława podaje do publicznej wiadomości informację o przeznaczeniu do dzierżawy w trybie bezprzetargowym grunt rolny położony w obrębie Drzemlikowice

2018-06-08 08:17:03
Wójt Gminy Oława ogłasza I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Stanowicach

2018-05-24 11:41:37
Sprostowanie do Zarządzenia Wójta Gminy Oława nr 80/2018 z 23.04.2018r.

2018-05-24 11:35:22
Wójt Gminy Oława podaje do publicznej wiadomości informację o przeznaczeniu do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości niezabudowanej położonej w Godzikowicach

2018-04-26 12:57:53
Wójt Gminy Oława podaje do publicznej wiadomości informację o przeznaczeniu do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości niezabudowanej położonej w Stanowicach

2018-04-26 12:52:29
Wójt Gminy Oława podaje do publicznej wiadomości informację o przeznaczeniu do dzierżawy w trybie bezprzetargowym części nieruchomości w obrębie Osiek

2018-04-12 14:52:48
Wójt Gminy Oława podaje do publicznej wiadomości informację o przeznaczeniu do dzierżawy w trybie bezprzetargowym części nieruchomości w obrębie Osiek

2018-04-12 14:49:52
Wójt Gminy Oława podaje do publicznej wiadomości informację o przeznaczeniu do dzierżawy w trybie bezprzetargowym części nieruchomości w obrębie Osiek

2018-04-12 14:43:37
Wójt Gminy Oława podaje do publicznej wiadomości informację o przeznaczeniu do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości niezabudowanej położonej w Oleśnicy Małej

2018-03-29 09:53:21
Wójt Gminy Oława podaje do publicznej wiadomości informację o przeznaczeniu do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości niezabudowanej położonej w Oleśnicy Małej

2018-03-29 09:53:07
Wójt Gminy Oława podaje do publicznej wiadomości informację o przeznaczeniu do dzierżawy na rzecz dotychczasowego dzierżawcy na okres dwóch lat w trybie bezprzetargowym gruntu rolnego położonego w obrębie Ścinawy Polskiej.

2018-03-22 14:06:29
WSSE Invest-Park zaprasza do uczestnictwa w przetargu pisemnym ograniczonym - Godzikowice

2018-03-08 14:54:06
Wójt Gminy Oława podaje do publicznej wiadomości informację o przeznaczeniu do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej niezabudowanej w Oleśnicy Małej.

2018-03-08 14:40:18
Wójt Gminy Oława podaje do publicznej wiadomości informację o przeznaczeniu do sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowej niezabudowanej w Stanowicach

2018-03-08 14:38:54
Wójt Gminy Oława podaje do publicznej wiadomości informację o przeznaczeniu do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowego najemcy lokal mieszkalny w Ścinawie Polskiej

2018-03-08 14:32:58
Wójt Gminy Oława podaje do publicznej wiadomości informację o przeznaczeniu do dzierżawy w trybie bezprzetargowym części nieruchomości w Owczarach

2018-02-22 14:46:00
Ogłoszenie Wójta Gminy Oława nr RG.6825.1.2018.PP z 19.02.2018

o wyłożeniu do publicznego wglądu protokołu z dnia 16.02.2018r. w sprawie przejęcia przez Gminę Oława nieruchomości Skarbu Państwa oznaczonej jako działka nr 301, o pow. 0,2500 położonej w Jaczkowicach.

2018-02-21 11:11:23
Wójt Gminy Oława podaje do publicznej wiadomości informację o przeznaczeniu do dzierżawy na okres dwóch lata w trybie bezprzetargowym nieruchomości rolnej w Starym Górniku

2018-01-25 14:24:53
Wójt Gminy Oława podaje do publicznej wiadomości informację o przeznaczeniu do sprzedaży w trybie przetargu ograniczonego nieruchomości gruntowej niezabudowanej w Godzikowicach

2018-01-10 07:48:29