Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane

Tytuł artykułu Czas publikacji
Wójt Gminy Oława podaje do publicznej wiadomości informację o przeznaczeniu do sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowej niezabudowanej w Godzikowicach

2017-11-09 14:49:34
Wójt Gminy Oława ogłasza III ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w Stanowicach - 494/766

2017-11-03 09:17:43
Wójt Gminy Oława ogłasza I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Sobocisku

2017-10-25 15:51:47
Wójt Gminy Oława podaje do publicznej wiadomości informację o przeznaczeniu do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowego najemcy lokalu mieszkalnego w Ścinawie Polskiej.

2017-10-25 15:46:56
Wójt Gminy Oława ogłasza I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Jaczkowicach

2017-10-12 12:56:48
Wójt Gminy Oława podaje do publicznej wiadomości informację o przeznaczeniu do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowego najemcy nieruchomości gruntowej zabudowanej domem mieszkalnym w zabudowie wolnostojącej w Grędzinie, gm. Jelcz-Laskowice

2017-10-12 12:55:35
Wójt Gminy Oława podaje do publicznej wiadomości informację o przeznaczeniu do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowego najemcy lokalu mieszkalnego w Bystrzycy

2017-10-12 12:45:38
Wójt Gminy Oława ogłasza I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Zabardowicach

2017-09-28 08:52:47
Wójt Gminy Oława podaje do publicznej wiadomości informację o przeznaczeniu do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej niezabudowanej w Sobocisku

2017-09-07 08:53:29
Wójt Gminy Oława podaje do publicznej wiadomości informację o przeznaczeniu do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowego najemcy lokalu mieszkalnego w Marcinkowicach

2017-09-07 08:46:08
Wójt Gminy Oława podaje do publicznej wiadomości informację o przeznaczeniu do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości niezabudowanej w Jaczkowicach

2017-08-24 12:47:17
Wójt Gminy Oława podaje do publicznej wiadomości informację o przeznaczeniu do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości niezabudowanej w Zabardowicach

2017-08-09 08:37:04
Wójt Gminy Oława podaje do publicznej wiadomości informację o przeznaczeniu do dzierżawy na okres dwunastu miesięcy w trybie bezprzetargowym na rzecz Edyty Szałankiewicz nieruchomości rolnej niezabudowanej położonej w obrębie Osiek

2017-06-22 08:20:18
Wójt Gminy Oława podaje do publicznej wiadomości informację o przeznaczeniu do dzierżawy na okres dwunastu miesięcy w trybie bezprzetargowym na rzecz Urszuli Szałakniewicz nieruchomości rolnej niezabudowanej położonej w obrębie Osiek

2017-06-22 08:16:25
Wójt Gminy Oława podaje do publicznej wiadomości informację o przeznaczeniu do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowego dzierżawcy nieruchomość rolną niezabudowaną w Oleśnicy Małej

2017-06-08 08:19:13
Wójt Gminy Oława podaje do publicznej wiadomości informację o przeznaczeniu do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz właściciela nieruchomości przyległej nieruchomości gruntowej niezabudowanej w Siedlcach

2017-06-08 08:15:03
Wójt Gminy Oława podaje do publicznej wiadomości informację o przeznaczeniu do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz właściciela nieruchomości przyległej nieruchomości gruntowej niezabudowanej w Marcinkowicach

2017-06-08 08:13:17
Wójt Gminy Oława podaje do publicznej wiadomości informację o przeznaczeniu do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz właściciela nieruchomości przyległej nieruchomości gruntowej niezabudowanej w Stanowicach

2017-06-08 08:01:15
Ogłoszenie Wójta Gminy Oława nr RG.6825.1.2017.PP o wyłożeniu do publicznego wglądu protokołu z 24.04.2017r.

w sprawie przejęcia przez gminę Oława nieruchomości Skarbu Państwa, oznaczonej jako działka nr 459/7, o pow. 0,0256 położonej w Godzikowicach.

2017-05-12 08:50:13
Wójt Gminy Oława podaje do publicznej wiadomości informację o przeznaczeniu do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowego najemcy lokalu mieszkalnego w Marcinkowicach

2017-05-04 11:30:25
Wójt Gminy Oława podaje do publicznej wiadomości informację o przeznaczeniu do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowego najemcy lokalu mieszkalnego w Bystrzycy

2017-05-04 11:12:49
Wójt Gminy Oława podaje do publicznej wiadomości informację o przeznaczeniu do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowego najemcy lokalu mieszkalnego w Bystrzycy

2017-05-04 11:09:08
Wójt Gminy Oława podaje do publicznej wiadomości informację o przeznaczeniu do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem mieszkalnym i budynkami gospodarczymi w Osieku.

2017-04-12 15:37:45
Wójt Gminy Oława podaje do publicznej wiadomości informację o przeznaczeniu do dzierżawy w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowego dzierżawcy nieruchomości w Gaju Oławskim

2017-04-12 15:34:04
Wójt Gminy Oława podaje do publicznej wiadomości informację o przeznaczeniu do dzierżawy w trybie bezprzetargowym nieruchomości w Siedlcach

2017-04-12 15:28:47
Wójt Gminy Oława ogłasza II ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w obrębie Chwalibożyce

2017-04-12 15:19:28
Wójt Gminy Oława ogłasza II ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w Stanowicach - 494/766

2017-04-12 15:14:49
Wójt Gminy Oława podaje do publicznej wiadomości informację o przeznaczeniu do dzierżawy w trybie bezprzetargowej na rzecz dotychczasowego dzierżawcy gruntu rolnego w Sobocisku

2017-03-23 08:32:28
Wójt Gminy Oława podaje do publicznej wiadomości informację o przeznaczeniu do dzierżawy w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowego dzierżawcy nieruchomości w Psarach

2017-03-16 14:59:01
Wójt Gminy Oława podaje do publicznej wiadomości informację o przeznaczeniu do dzierżawy w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowego dzierżawcy nieruchomości w Ścinawie Polskiej

2017-03-03 09:07:25
Wójt Gmny Oława ogłasza II ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Bystrzycy

2017-01-12 09:45:50
Wójt Gminy Oława ogłasza I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w obrębie Chwalibożyce

2017-01-12 09:39:36
Wójt Gminy Oława ogłasza I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym i budynkami gospodarczymi, położonej w Osieku.

Uwaga sprostowanie do Zarządzenia

2016-12-13 12:18:57
Wójt Gminy Oława podaje do publicznej wiadomości informację o przeznaczeniu do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej zabudowanej w Chwalibożycach

2016-12-01 09:30:24
Wójt Gminy Oława podaje do publicznej wiadomości informację o przeznaczeniu do dzierżawy w drodze bezprzetargowej nieruchomości w Marcinkowicach

2016-12-01 09:24:07
Wójt Gminy Oława podaje do publicznej wiadomości informację o przeznaczeniu do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz firmy Fine Altech Mława Sp. z o.o. nieruchomości niezabudowanej położonej w Godzikowicach

2016-11-24 14:10:07
Wójt Gminy Oława ogłasza I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w Stanowicach - 494/769

2016-11-15 08:38:27
Wójt Gminy Oława ogłasza I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w Stanowicach - 494/766

2016-11-10 08:56:00
Wójt Gminy Oława ogłasza I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w Stanowicach - 494/768

2016-11-10 08:49:15
Wójt Gminy Oława podaje do publicznej wiadomości informację o przeznaczeniu do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowego najemcy lokalu mieszkalnego w Jaczkowicach

2016-10-27 12:14:22
Wójt Gminy Oława podaje do publicznej wiadomości informację o przeznaczeniu do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości niezabudowanych w Stanowicach

2016-10-27 12:05:36
Wójt Gminy Oława ogłasza I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej w Bystrzycy

2016-10-06 08:48:29
Wójt Gminy Oława podaje do publicznej wiadomości informację o przeznaczeniu do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem mieszkalnym i budynkami gospodarczymi w Osieku

2016-10-06 08:48:02
Wójt Gminy Oława podaje do publicznej wiadomości informację o przeznaczeniu do sprzedaży w trybie bezprzetargowym lokalu użytkowego na rzecz dotychczsowego najemcy w Owczarach

2016-08-12 13:51:08
Wójt Gminy Oława podaje do publicznej wiadomości informację o przeznaczeniu do sprzedaży w trybie przetargowym nieruchomości niezabudowanej w Bystrzycy

2016-08-12 09:40:46
Wójt Gminy Oława podaje do publicznej wiadomości informację o przeznaczeniu do sprzedaży w trybie bezprzetargowym prawa własności do nieruchomości gruntowej zabudowanej w Godzikowicach na rzecz dotychczasowego użytkownika wieczystego

2016-07-29 11:21:13
Wójt Gminy Oława podaje do publicznej wiadomości informację o przeznaczeniu do sprzedazy w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowego najemcy lokalu mieszkalnego w Osieku

2016-06-29 13:52:10
Wójt Gminy Oława podaje do publicznej wiadomości informację o przeznaczeniu do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowego najemcy lokalu mieszkalnego w Marcinkowicach

2016-06-29 13:41:35
Wójt Gminy Oława podaje do publicznej wiadomości informację o przeznaczeniu do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowego najemcy lokalu mieszkalnego w Marcinkowicach

2016-06-29 13:40:55
Wójt Gminy Oława ogłasza I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w obrębie Stary Otok

2016-06-29 13:25:04