Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane

Tytuł artykułu Czas publikacji
Wójt Gminy Oława podaje do publicznej wiadomości informację o przeznaczeniu do dzierżawy na rzecz dotychczasowego dzierżawcy na okres dwóch lat w trybie bezprzetargowym gruntu rolnego położonego w obrębie Ścinawy Polskiej.

2018-03-22 14:06:29
WSSE Invest-Park zaprasza do uczestnictwa w przetargu pisemnym ograniczonym - Godzikowice

2018-03-08 14:54:06
Wójt Gminy Oława podaje do publicznej wiadomości informację o przeznaczeniu do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej niezabudowanej w Oleśnicy Małej.

2018-03-08 14:40:18
Wójt Gminy Oława podaje do publicznej wiadomości informację o przeznaczeniu do sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowej niezabudowanej w Stanowicach

2018-03-08 14:38:54
Wójt Gminy Oława podaje do publicznej wiadomości informację o przeznaczeniu do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowego najemcy lokal mieszkalny w Ścinawie Polskiej

2018-03-08 14:32:58
Wójt Gminy Oława podaje do publicznej wiadomości informację o przeznaczeniu do dzierżawy w trybie bezprzetargowym części nieruchomości w Owczarach

2018-02-22 14:46:00
Ogłoszenie Wójta Gminy Oława nr RG.6825.1.2018.PP z 19.02.2018

o wyłożeniu do publicznego wglądu protokołu z dnia 16.02.2018r. w sprawie przejęcia przez Gminę Oława nieruchomości Skarbu Państwa oznaczonej jako działka nr 301, o pow. 0,2500 położonej w Jaczkowicach.

2018-02-21 11:11:23
Wójt Gminy Oława podaje do publicznej wiadomości informację o przeznaczeniu do dzierżawy na okres dwóch lata w trybie bezprzetargowym nieruchomości rolnej w Starym Górniku

2018-01-25 14:24:53
Wójt Gminy Oława podaje do publicznej wiadomości informację o przeznaczeniu do sprzedaży w trybie przetargu ograniczonego nieruchomości gruntowej niezabudowanej w Godzikowicach

2018-01-10 07:48:29
Wójt Gminy Oława podaje do publicznej wiadomości informację o przeznaczeniu do sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowej niezabudowanej w Godzikowicach

2017-11-09 14:49:34