Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane

Tytuł artykułu Czas publikacji
Wójt Gminy Oława podaje do publicznej wiadomości

na okres od 28 maja do 10 czerwca 2007 r. informację o przeznaczeniu do sprzedaży w drodze ustnego przetargu nieograniczonego nieruchomości niezabudowanej, o powierzchni 1320 m2, położonej w Stanowicach w granicach działki nr 494/582.
 Treść informacji (49KB)
2007-05-30 11:47:00
Wójt Gminy Oława podaje do publicznej wiadomości

na okres od 24 maja do 13 czerwca 2007 r. informację o przeznaczeniu do sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości niezabudowanej, położonej w Bystrzycy w granicach działek nr 560/2 i nr 560/3, o powierzchni łącznej 5200 m2, z przeznaczeniem na poprawę zagospodarowania przyległej nieruchomości oznaczonej nr działki 560/29.
 Treść informacji (46KB)
2007-05-30 11:39:00
Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna zaprasza do uczestnictwa w przetargu

WSSE "INVEST-PARK" działając na zlecenie gminy Oława zaprasza do uczestnictwa w przetargu łącznym mającym na celu wyłonienie przedsiębiorcy, który uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie WSSE "INVEST-PARK" uprawniające do korzystania z pomocy publicznej oraz nabędzie nieruchomość niezabudowaną o łącznej powierzchni 2 ha, położoną w Stanowicach nr 494/651, na której będzie prowadzona działalność gospodarcza.
 Treść ogłoszenia. (96KB)
2007-05-21 13:03:00
Wójt Gminy Oława ogłasza I przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż nieruchomości w Stanowicach, w strefie działalności gospodarczej:
1. nr 494/636 o powierzchni 0,7778 ha
2. nr 494/637 i 494/711 o łącznej powierzchni 5,0002 ha
3. nr 494/379 o powierzchni 3 ha
4. nr 494/639 o powierzchni 22,1320 ha
 Treść ogłoszenia. (169KB)
2007-05-17 10:18:00
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży z dnia 2.05.2007r.

 Wykaz nieruchomości z dnia 2.05.2007r. (243KB)
przeznaczonych do sprzedaży w drodze ustnego przetargu nieograniczonego - Zarządzenie Wójta Gminy Oława z dnia 2.05.2007r.
2007-05-02 12:01:00
Wójt Gminy Oława podaje do publicznej wiadomości

na okres od 23 marca do 12 kwietnia 2007r. informację o przeznaczeniu do sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości niezabudowanej, położonej w Marszowicach w granicach działki nr 40/3, o powierzchni 696 m2, z przeznaczeniem na poprawę zagospodarowania przyległej nieruchomości oznaczonej nr działki 39.
 Treść informacji. (60KB)
2007-03-23 13:11:00
Wójt Gminy Oława ogłasza II przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż nieruchomości położonej w Stanowicach, w strefie rozwoju gospodarczego, nr 494/649 o powierzchni 0,50 ha.
 Teść ogłoszenia (103KB)
2007-03-23 13:07:00
Wykaz nieruchomości przenaczonych do sprzedaży z dnia 20.03.2007r.

 Wykaz nieruchomości z dnia 20.03.2007r. (65KB)
przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu pisemnego ograniczonego - Zarządzenie Wójta Gminy Oława nr 59/2007 z dnia 19.03.2007r.
2007-03-20 14:32:00
Informacja Wójta Gminy Oława

Informuję, że działki położone w Stanowicach wykazane do sprzedaży (Nr 72241/5/7) w dniu 13 lutego br. o numerach ewidencyjnych 494/666, 494/667, 494/668, 494/669, 494/671, 494/672, 494/673, 494/678 oraz 494/679 zostały wycofane ze sprzedaży.
W zwązku z powyższym przetarg na ww. działki nie odbędzie się.
2007-02-26 11:33:00
Wójt Gminy Oława podaje do publicznej wiadomości

na okres dwóch tygodni tj. od 13 lutego 2007r. do 26 lutego 2007r. wykaz nieruchomości przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, położonych w obrębie Stanowic do sprzedaży w drodze przetargu:
1) Nr 494/666 o powierzchni 1831 m2,
2) Nr 494/667 o powierzchni 1711 m2,
3) Nr 494/668 o powierzchni 1350 m2,
4) Nr 494/669 o powierzchni 1325 m2,
5) Nr 494/671 o powierzchni 1414 m2,
6) Nr 494/672 o powierzchni 1397 m2,
7) Nr 494/673 o powierzchni 1602 m2,
8) Nr 494/678 o powierzchni 1055 m2,
9) Nr 494/679 o powierzchni 1000 m2.
 Treść informacji (84KB)
2007-02-14 08:45:00