Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane

Tytuł artykułu Czas publikacji
Wójt gminy Oława podaje do publicznej wiadomości

na okres dwudziestu jeden dni, tj. od 1 do 21 września 2008r. informację o wykazaniu do sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości niezabudowanych położonych w Marcinkowicach, przeznaczonych pod zabudowę mieszkalną jednorodzinną o niskiej intensywności z usługami towarzyszącymi w granicach działek oznaczonych geodezyjnie:
1. nr 270/13 o pow. 1000 m2,
2. nr 270/14 o pow. 1360 m2,
3. nr 270/15 o pow. 1340 m2,
4. nr 270/16 o pow. 1182 m2.
Treść ogłoszenia (35KB)
2008-09-01 15:17:00
Wójt gminy Oława podaje do publicznej wiadomości

na okres dwudziestu jeden dni, tj. od 22 sierpnia do 11 września 2008r. informację o wykazaniu do sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości niezabudowanej położonej w Bystrzycy w granicach działki oznaczonej geodezyjnie  nr 286/2, o pow. 0,10 ha.
Treść informacji. (24KB)

2008-08-25 14:43:00
Wójt gminy Oława podaje do publicznej wiadomości

na okres dwudziestu jeden dni tj. od 22 sierpnia do 11 września 2008r. informację o wykazaniu do sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości niezabudowanej położonej w Bystrzycy w granicach działki oznaczonej geodezyjnie nr 704/46 o pow. 1251 m2, przeznaczonej pod zabudowę jednorodzinną z usługami towarzyszącymi.
 Treść ogłoszenia. (34KB)

2008-08-22 13:56:00
Wójt gminy Oława podaje do publicznej wiadomości

na okres dwudziestu jeden dni tj. od 22 sierpnia do 11 września 2008r. informację o wykazaniu do sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości niezabudowanej położonej w Bystrzycy w granicach działki oznaczonej geodezyjnie nr 598/6, o pow. 0,20 ha przeznaczonej pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną z usługami towarzyszącymi.
Treść ogłoszenia (27KB)

2008-08-22 13:52:00
Wójt gminy Oława podaje do publicznej wiadomości

na okres dwudziestu jeden dni tj. od 22 sierpnia do 11 września 2008r. informację o wykazaniu do sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości niezabudowanej położonej w Psarach w granicach działki oznaczonej geodezyjnie nr 57/2, o pow. 1134 m2 . Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla tego terenu przewiduje zabudowę mieszkaniową jednorodzinną i ogrodową. Do czasu zatwierdzenia miejscowego planu zagospodarowana przestrzennego decyzja o warunkach zabudowy może być wydana w trybie rozprawy administracyjnej.
Treść ogłoszenia (34KB)
2008-08-22 13:38:00
Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna INVEST-PARK zaprasza do uczestnictwa w przetargu

WSSE "Invest-Park" działając na zlecenie gminy Oława zaprasza do uczestnictwa w przetargu łącznym mającym na celu wyłonienie przedsiębiorcy, który uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie WSSE "Invest-Park" uprawniające do korzystania z pomocy publicznej oraz nabędzie nieruchomość o powierzchni 1,4860 ha położoną w Stanowicach składającą się z działki nr 494/690.
 Treść ogłoszenia. (85KB)
2008-04-15 09:50:00
Wójt Gminy Oława ogłasza I przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż nieruchomości położonych w Stanowicach, przeznaczonych pod zabudowę usługową, produkcyjno-przemysłową:
1. nr 494/740, o pow. 2,00 ha
2. nr 494/741, o pow. 3,0001ha.

 Treść ogłoszenia (79KB)
2008-04-02 09:38:00
Wójt Gminy Oława ogłasza I przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż nieruchomości położonych w Stanowicach, przeznaczonych pod zabudowę usługową, produkcyjno-przemysłową:
1. 494/740, o pow. 2 ha,
2. 494/741, o pow. 3,0001 ha
 Treść ogłoszenia. (65KB)
2008-03-18 08:08:00
Wójt Gminy Oława podaje do publicznej wiadomości

na okres od 3 marca do 17 marca 2008r. informację o przeznaczeniu do sprzedaże w drodze ustnego przetargu nieograniczonego nieruchomości niezabudowanej położone w Stanowicach w Strefie Rozwoju Gospodarczego:
1. nr 494/740 o pow. 2 ha
2. nr 494/741 o pow. 3,0001 ha.
 Treść ogłoszenia (324KB)
2008-03-03 15:12:00
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży z dnia 20.02.2008r.

 Wykaz nieruchomości z dnia 20.02.2008r. (232KB)
przeznaczonych do sprzedaży w drodze pisemnego przetargu ograniczonego - Zarządzenie nr 23/2008 Wójta Gminy Oława z dnia 20.02.2008r.
2008-02-20 14:44:00