Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane

Tytuł artykułu Czas publikacji
Wójt Gminy Oława podaje do publicznej wiadomości

na okres dwudziestu jeden dni, tj. od 28 grudnia 2007 r. do 17 stycznia 2008r. informację o wykazaniu do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz dzierżawcy nieruchomości rolnej niezabudowanej w granicach działki oznaczonej geodezyjnie nr 76, o pow. 0,25 ha, położonej w Marszowicach przeznaczonej w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Oława na cele rolne.
 Treść informacji. (286KB)
2007-12-31 11:39:00
Wójt Gminy Oława podaje do publicznej wiadomości

na okres dwudziestu jeden dni, tj. od 28 grudnia 2007 r. do 17 stycznia 2008r. informację o wykazaniu do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz dzierżawcy nieruchomości rolnej niezabudowanej w granicach działki oznaczonej geodezyjnie nr 62, o pow. 0,33 ha, położonej w Bolechowie, przeznaczonej w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Oława na cele rolne.
 Treść informacji. (285KB)
2007-12-31 11:31:00
Wójt Gminy Oława podaje do publicznej wiadomości

na okres dwudziestu jeden dni, tj. od 10 do 31 grudnia 2007r. informację o przeznaczeniu do sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości niezabudowanej, położonej w Marszowicach, w granicach działki nr 32/11 o pow. 168 m2, z przeznaczeniem na poprawę zagospodarowania przyległej nieruchomości oznaczonej nr 31, o pow. 500 m2.
 Treść informacji. (275KB)
2007-12-11 13:46:00
Wójt Gminy Oława podaje do publicznej wiadomości

na okres od 6 do 27 grudnia 2007r. informację o przeznaczeniu do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokal mieszkalny, o pow. 39 m2, położony w budynku parterowym nr 36 w Psarach, składający się z dwóch pokoi i kuchni wraz z gruntem działki nr 57, o pow. 2100 m2.
 Treść informacji. (311KB)
2007-12-07 12:57:00
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży z dnia 22.11.2007r.

 Wykaz nieruchomości z dnia 22.11.2007r. (216KB) 
przeznaczonych do sprzedaży w drodze pisemnego przetargu ograniczonego - Zarządzenie Wójta Gminy Oława nr 198/2007 z dnia 16.11.2007r.
2007-11-23 13:54:00
Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna INVEST-PARK zaprasza do uczestnictwa w przetargu

WSSE "Invest-Park" działając na zlecenie gminy Oława zaprasza do uczestnictwa w przetargu łącznym mającym na celu wyłonienie przedsiębiorcy, który uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie WSSE "Invest-Park" uprawniające do korzystania z pomocy publicznej oraz nabędzie nieruchomość niezabudowaną o łącznej powierzchni 6 ha, położoną w podstrefie Oława III - Godzikowice o numerze ewidencyjnym 472/20.
 Treść ogłoszenia (85KB)
2007-09-27 15:24:00
Wójt Gminy Oława podaje do publicznej wiadomości

na okres dwudziestu jeden dni, tj. od 10 września do 1 października 2007 informację o przeznaczeniu do sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości niezabudowanej położonej w Stanowicach, w granicach działki 200/6, o pow. 1060 m2, przeznaczonej w planie zagospodarowania przestrzennego pod zabudowę mieszkaniową, jednorodzinną.
 Teść ogłoszenia. (308KB)
2007-09-11 11:50:00
Wójt Gminy Oława ogłasza II przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż nieruchomości zabudowanej w granicach działki oznaczonej geodezyjnie nr 1155/4, o pow. 878 m2 położonej w Bystrzycy przeznaczonej na cele usługowe. Budynek zlokalizowany na działce ujęty jest w wykazie zabytków architektury i budownictwa.
 Treść informacji. (432KB)
2007-09-07 14:38:00
Wójt Gminy Oława ogłasza II przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż nieruchomości położonych w Stanowicach, w strefie działalności gospodarczej:
1. nr 494/728 o powierzchni 0,40 ha,
2. nr 494/729 o powierzchni 0,4005 ha,
3. nr 494/731 o powierzchni 0,50 ha.
 Treść ogłoszenia. (602KB)
2007-09-03 09:10:00
Wójt Gminy Oława ogłasza I przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż nieruchomości położonych w Stanowicach, w strefie działalności gospodarczej:
1. nr 494/712 o powierzchni 0,6645 ha
2. nr 494/728 o powierzchni 0,40 ha
3. nr 494/729 o powierzchni 0,4005 ha
4. nr 494/731 o powierzchni 0,50 ha
 Treść ogłoszenia (91KB)
2007-08-16 08:23:00