Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane

Tytuł artykułu Czas publikacji
Wójt Gminy Oława podaje do publicznej wiadomości

na okres dwudziestu jeden dni, tj. od 25 lipca do 14 sierpnia 2007 informację o przetargu lokalu użytkowego, o powierzchni użytkowej 52,80 m2, składający się z sali sprzedaży, zaplecza i wc wraz z działka nr 113/4, o powierzchni 100 m2, położoną w Bolechowie.
 Treść informacji (275KB)
2007-07-25 14:21:00
Wójt Gminy Oława ogłasza I przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż nieruchomości zabudowanej w granicach działki oznaczonej geodezyjnie nr 1155/4, o pow. 878 m2, położonej w obrębie Bystrzyca, przeznaczonej na cele usługowe.
 Treść informacji. (63KB)
2007-06-22 13:47:00
Wójt Gminy Oława ogłasza I przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż nieruchomości położonej w Stanowicach, przeznaczonej pod zabudowę produkcyjno-przemysłową o nr 494/582, o powierzchni 1320m2.
 Treść informacji. (91KB)
2007-06-14 08:01:00
Wójt Gminy Oława ogłasza II przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż nieruchomości położonych w Stanowicach w strefie działalności gospodarczej:
1. nr 494/637 i 494/711 o łącznej powierzchni 5,0002 ha
2. nr 494/379 o powierzchni 3 ha,
3. nr 494/639 o powierzchni 22,1320 ha.

 Treść ogłoszenia (142KB)
2007-06-13 08:39:00
Wójt Gminy Oława podaje do publicznej wiadomości

na okres od 30 maja do 19 czerwca 2007 r. informację o przeznaczeniu do sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości niezabudowanej, położonej w Bystrzycy w granicach działki nr 1377/4 o powierzchni 511 m2, z przeznaczeniem na poprawę zagospodarowania przyległej nieruchomości oznaczonej nr działki 1377/3.
 Treść informacji (44KB)
2007-05-30 13:31:00
Wójt Gminy Oława podaje do publicznej wiadomości

na okres od 29 maja do 18 czerwca 2007 r. informację o wykazaniu do sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości zabudowanej w granicach działki oznaczonej geodezyjnie nr 1155/4, o powierzchni 878 m2, położonej w Bystrzycy, przeznaczonej na cele usługowe.
 Treść informacji (31KB)
2007-05-30 11:50:00
Wójt Gminy Oława podaje do publicznej wiadomości

na okres od 28 maja do 10 czerwca 2007 r. informację o przeznaczeniu do sprzedaży w drodze ustnego przetargu nieograniczonego nieruchomości niezabudowanej, o powierzchni 1320 m2, położonej w Stanowicach w granicach działki nr 494/582.
 Treść informacji (49KB)
2007-05-30 11:47:00
Wójt Gminy Oława podaje do publicznej wiadomości

na okres od 24 maja do 13 czerwca 2007 r. informację o przeznaczeniu do sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości niezabudowanej, położonej w Bystrzycy w granicach działek nr 560/2 i nr 560/3, o powierzchni łącznej 5200 m2, z przeznaczeniem na poprawę zagospodarowania przyległej nieruchomości oznaczonej nr działki 560/29.
 Treść informacji (46KB)
2007-05-30 11:39:00
Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna zaprasza do uczestnictwa w przetargu

WSSE "INVEST-PARK" działając na zlecenie gminy Oława zaprasza do uczestnictwa w przetargu łącznym mającym na celu wyłonienie przedsiębiorcy, który uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie WSSE "INVEST-PARK" uprawniające do korzystania z pomocy publicznej oraz nabędzie nieruchomość niezabudowaną o łącznej powierzchni 2 ha, położoną w Stanowicach nr 494/651, na której będzie prowadzona działalność gospodarcza.
 Treść ogłoszenia. (96KB)
2007-05-21 13:03:00
Wójt Gminy Oława ogłasza I przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż nieruchomości w Stanowicach, w strefie działalności gospodarczej:
1. nr 494/636 o powierzchni 0,7778 ha
2. nr 494/637 i 494/711 o łącznej powierzchni 5,0002 ha
3. nr 494/379 o powierzchni 3 ha
4. nr 494/639 o powierzchni 22,1320 ha
 Treść ogłoszenia. (169KB)
2007-05-17 10:18:00