Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane

Tytuł artykułu Czas publikacji
Wójt Gminy Oława ogłasza II przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż nieruchomości położonych w Stanowicach, w strefie działalności gospodarczej:
1. nr 494/728 o powierzchni 0,40 ha,
2. nr 494/729 o powierzchni 0,4005 ha,
3. nr 494/731 o powierzchni 0,50 ha.
 Treść ogłoszenia. (602KB)
2007-09-03 09:10:00
Wójt Gminy Oława ogłasza I przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż nieruchomości położonych w Stanowicach, w strefie działalności gospodarczej:
1. nr 494/712 o powierzchni 0,6645 ha
2. nr 494/728 o powierzchni 0,40 ha
3. nr 494/729 o powierzchni 0,4005 ha
4. nr 494/731 o powierzchni 0,50 ha
 Treść ogłoszenia (91KB)
2007-08-16 08:23:00
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży z dnia 09.08.2007r.

 Wykaz nieruchomości z dnia 09.08.2007r.(30KB)
przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu pisemnego ograniczonego - Zarządzenie Wójta Gminy Oława nr 135/2007r. z dnia 09.08.2007r.

 Sprostowanie dot. wykazu nieruchomości z dnia 09.08.2007r. (13KB)
2007-08-10 12:58:00
Wójt Gminy Oława podaje do publicznej wiadomości

na okres od 2 sierpnia do 15 sierpnia 2007r. informację o przeznaczeniu do sprzedaży w drodze ustnego przetargu nieograniczonego nieruchomości położone w obrębie Stanowice w strefie działalności gospodarczej:
1. nr 494/712, o pow. 6645 m2,
2. nr 494/728, o pow. 4000 m2,
3. nr 494/729, o pow. 4005 m2,
4. nr 494/731, o pow. 5000 m2.
 Treść ogłoszenia. (362KB)
2007-08-02 15:32:00
Wójt Gminy Oława podaje do publicznej wiadomości

na okres dwudziestu jeden dni tj. od 26 lipca do 15 sierpnia 2007r. informację o przeznaczeniu do sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości zabudowanej, położonej w Niemilu w granicach działki nr 584/11 o powierzchni 176 m2, z przeznaczeniem na poprawę zagospodarowania przyległej nieruchomości oznaczonej nr działki 584/10 o powierzchni 1064 m2, Kw 15307.
 Treść informacji (263KB)
2007-07-27 13:39:00
Wójt Gminy Oława podaje do publicznej wiadomości

na okres dwudziestu jeden dni, tj. od 25 lipca do 14 sierpnia 2007 informację o przetargu lokalu użytkowego, o powierzchni użytkowej 52,80 m2, składający się z sali sprzedaży, zaplecza i wc wraz z działka nr 113/4, o powierzchni 100 m2, położoną w Bolechowie.
 Treść informacji (275KB)
2007-07-25 14:21:00
Wójt Gminy Oława ogłasza I przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż nieruchomości zabudowanej w granicach działki oznaczonej geodezyjnie nr 1155/4, o pow. 878 m2, położonej w obrębie Bystrzyca, przeznaczonej na cele usługowe.
 Treść informacji. (63KB)
2007-06-22 13:47:00
Wójt Gminy Oława ogłasza I przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż nieruchomości położonej w Stanowicach, przeznaczonej pod zabudowę produkcyjno-przemysłową o nr 494/582, o powierzchni 1320m2.
 Treść informacji. (91KB)
2007-06-14 08:01:00
Wójt Gminy Oława ogłasza II przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż nieruchomości położonych w Stanowicach w strefie działalności gospodarczej:
1. nr 494/637 i 494/711 o łącznej powierzchni 5,0002 ha
2. nr 494/379 o powierzchni 3 ha,
3. nr 494/639 o powierzchni 22,1320 ha.

 Treść ogłoszenia (142KB)
2007-06-13 08:39:00
Wójt Gminy Oława podaje do publicznej wiadomości

na okres od 30 maja do 19 czerwca 2007 r. informację o przeznaczeniu do sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości niezabudowanej, położonej w Bystrzycy w granicach działki nr 1377/4 o powierzchni 511 m2, z przeznaczeniem na poprawę zagospodarowania przyległej nieruchomości oznaczonej nr działki 1377/3.
 Treść informacji (44KB)
2007-05-30 13:31:00