Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane

Tytuł artykułu Czas publikacji
Wójt Gminy Oława podaje do publicznej wiadomości

na okres dwóch tygodni tj. od 13 lutego 2007r. do 26 lutego 2007r. wykaz nieruchomości przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, położonych w obrębie Stanowic do sprzedaży w drodze przetargu:
1) Nr 494/666 o powierzchni 1831 m2,
2) Nr 494/667 o powierzchni 1711 m2,
3) Nr 494/668 o powierzchni 1350 m2,
4) Nr 494/669 o powierzchni 1325 m2,
5) Nr 494/671 o powierzchni 1414 m2,
6) Nr 494/672 o powierzchni 1397 m2,
7) Nr 494/673 o powierzchni 1602 m2,
8) Nr 494/678 o powierzchni 1055 m2,
9) Nr 494/679 o powierzchni 1000 m2.
 Treść informacji (84KB)
2007-02-14 08:45:00
Informacja Wójta Gminy Oława

Informuję, że działki położone w Stanowicach wykazane do sprzedaży (Nr 72241/5/7) w dniu 13 lutego br. o numerach ewidencyjnych 494/666, 494/667, 494/668, 494/669, 494/671, 494/672, 494/673, 494/678 oraz 494/679 zostały wycofane ze sprzedaży.
W zwązku z powyższym przetarg na ww. działki nie odbędzie się.
2007-02-26 11:33:00
Wykaz nieruchomości przenaczonych do sprzedaży z dnia 20.03.2007r.

 Wykaz nieruchomości z dnia 20.03.2007r. (65KB)
przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu pisemnego ograniczonego - Zarządzenie Wójta Gminy Oława nr 59/2007 z dnia 19.03.2007r.
2007-03-20 14:32:00
Wójt Gminy Oława ogłasza II przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż nieruchomości położonej w Stanowicach, w strefie rozwoju gospodarczego, nr 494/649 o powierzchni 0,50 ha.
 Teść ogłoszenia (103KB)
2007-03-23 13:07:00
Wójt Gminy Oława podaje do publicznej wiadomości

na okres od 23 marca do 12 kwietnia 2007r. informację o przeznaczeniu do sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości niezabudowanej, położonej w Marszowicach w granicach działki nr 40/3, o powierzchni 696 m2, z przeznaczeniem na poprawę zagospodarowania przyległej nieruchomości oznaczonej nr działki 39.
 Treść informacji. (60KB)
2007-03-23 13:11:00
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży z dnia 2.05.2007r.

 Wykaz nieruchomości z dnia 2.05.2007r. (243KB)
przeznaczonych do sprzedaży w drodze ustnego przetargu nieograniczonego - Zarządzenie Wójta Gminy Oława z dnia 2.05.2007r.
2007-05-02 12:01:00
Wójt Gminy Oława ogłasza I przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż nieruchomości w Stanowicach, w strefie działalności gospodarczej:
1. nr 494/636 o powierzchni 0,7778 ha
2. nr 494/637 i 494/711 o łącznej powierzchni 5,0002 ha
3. nr 494/379 o powierzchni 3 ha
4. nr 494/639 o powierzchni 22,1320 ha
 Treść ogłoszenia. (169KB)
2007-05-17 10:18:00
Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna zaprasza do uczestnictwa w przetargu

WSSE "INVEST-PARK" działając na zlecenie gminy Oława zaprasza do uczestnictwa w przetargu łącznym mającym na celu wyłonienie przedsiębiorcy, który uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie WSSE "INVEST-PARK" uprawniające do korzystania z pomocy publicznej oraz nabędzie nieruchomość niezabudowaną o łącznej powierzchni 2 ha, położoną w Stanowicach nr 494/651, na której będzie prowadzona działalność gospodarcza.
 Treść ogłoszenia. (96KB)
2007-05-21 13:03:00
Wójt Gminy Oława podaje do publicznej wiadomości

na okres od 24 maja do 13 czerwca 2007 r. informację o przeznaczeniu do sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości niezabudowanej, położonej w Bystrzycy w granicach działek nr 560/2 i nr 560/3, o powierzchni łącznej 5200 m2, z przeznaczeniem na poprawę zagospodarowania przyległej nieruchomości oznaczonej nr działki 560/29.
 Treść informacji (46KB)
2007-05-30 11:39:00
Wójt Gminy Oława podaje do publicznej wiadomości

na okres od 28 maja do 10 czerwca 2007 r. informację o przeznaczeniu do sprzedaży w drodze ustnego przetargu nieograniczonego nieruchomości niezabudowanej, o powierzchni 1320 m2, położonej w Stanowicach w granicach działki nr 494/582.
 Treść informacji (49KB)
2007-05-30 11:47:00