Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane

Tytuł artykułu Czas publikacji
Informacja Wójta Gminy Oława

Informuję, że działki położone w Stanowicach wykazane do sprzedaży (Nr 72241/5/7) w dniu 13 lutego br. o numerach ewidencyjnych 494/666, 494/667, 494/668, 494/669, 494/671, 494/672, 494/673, 494/678 oraz 494/679 zostały wycofane ze sprzedaży.
W zwązku z powyższym przetarg na ww. działki nie odbędzie się.
2007-02-26 11:33:00
Informacja Wójta gminy Oława o odwołaniu przetargu na sprzedaż dz. nr 270/16, położonej w Marcinkowicach

 Treść informacji. (71KB)

2008-10-17 14:18:00
Odwołanie przetargu na zbycie nieruchomości z 9 maja 2016r.

Wójt Gminy Oława odwołuje przetarg na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej oznaczonej geodezyjnie nr 302 o pow. 0,44 ha, AM-1, położonej w Starym Otoku

2016-05-12 10:03:14
Ogłoszenie o sprzedaży nieruchomości niezabudowanych w Stanowicach

 
2015-01-30 13:25:45
Ogłoszenie Wójta Gminy Oława nr RG.6825.1.2017.PP o wyłożeniu do publicznego wglądu protokołu z 24.04.2017r.

w sprawie przejęcia przez gminę Oława nieruchomości Skarbu Państwa, oznaczonej jako działka nr 459/7, o pow. 0,0256 położonej w Godzikowicach.

2017-05-12 08:50:13
Ogłoszenie Wójta Gminy Oława nr RG.6825.1.2018.PP z 19.02.2018

o wyłożeniu do publicznego wglądu protokołu z dnia 16.02.2018r. w sprawie przejęcia przez Gminę Oława nieruchomości Skarbu Państwa oznaczonej jako działka nr 301, o pow. 0,2500 położonej w Jaczkowicach.

2018-02-21 11:11:23
Osoba do kontaktu

podinspektor ds. gospodarowania mieniem gminy - Katarzyna Regiec
(71) 313 30 44 wew. 401, (71) 38-12-231, fax. (71) 313 01 99
pok. nr 20 (II piętro)

2015-09-23 10:33:24
Sprostowanie do Zarządzenia Wójta Gminy Oława nr 80/2018 z 23.04.2018r.

2018-05-24 11:35:22
Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna INVEST-PARK zaprasza do uczestnictwa w przetargu

WSSE "Invest-Park" działając na zlecenie gminy Oława zaprasza do uczestnictwa w przetargu łącznym mającym na celu wyłonienie przedsiębiorcy, który uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie WSSE "Invest-Park" uprawniające do korzystania z pomocy publicznej oraz nabędzie nieruchomość o powierzchni 1,4860 ha położoną w Stanowicach składającą się z działki nr 494/690.
 Treść ogłoszenia. (85KB)
2008-04-15 09:50:00
Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna INVEST-PARK zaprasza do uczestnictwa w przetargu

WSSE "Invest-Park" działając na zlecenie gminy Oława zaprasza do uczestnictwa w przetargu łącznym mającym na celu wyłonienie przedsiębiorcy, który uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie WSSE "Invest-Park" uprawniające do korzystania z pomocy publicznej oraz nabędzie nieruchomość niezabudowaną o łącznej powierzchni 6 ha, położoną w podstrefie Oława III - Godzikowice o numerze ewidencyjnym 472/20.
 Treść ogłoszenia (85KB)
2007-09-27 15:24:00