Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane

Tytuł artykułu Czas publikacji
UWAGA – UTRUDNIENIA W KONTAKTACH TELEFONICZNYCH Z URZĘDEM GMINY OŁAWA

Informujemy, że Urząd Gminy Oława jest w trakcie zmiany operatora telelekomunikacyjnego, dlatego do końca przyszłego tygodnia, tj. do 18 listopada br, mogą występować utrudnienia w kontaktach telefonicznych z Urzędem.

Zalecane numery do kontaktu z Urzędem Gminy Oława: 71-313-30-45 i 603-253-042.

Za powstałe utrudnienia przepraszamy.

2016-11-09 11:35:19
Postanowienie Wójta Gminy Oława nr RG.6721.1.2015.PP z 20.10.2015r.

w sprawie uwag złożonych do projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie wsi Gaj Oławski, Jaczkowice, Godzinowice, Niwnik w gminie Oława zatwierdzonego uchwałą Nr LXVII/404/2014 Rady Gminy Oława z dnia 27 czerwca 2014 r sporządzanej na podstawie uchwały Nr VIII/37/2015 Rady Gminy Oława z dnia 27 marca 2015 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie wsi Gaj Oławski, Jaczkowice, Godzinowice, Niwnik w gminie Oława, zatwierdzonego Uchwałą Nr LXVII/404/2014 Rady Gminy Oława z dnia 27 czerwca 2014 r.

2015-10-21 15:46:32
UWAGA - OD 30 LIPCA DO 27 SIERPNIA 2015 ZOSTANIE WYŁOŻONY PROJEKT ZMIANY STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY OŁAWA

Uwaga: dodano treść projektu zmiany Studium wraz z Prognozą odziaływania na środowisko.

2015-07-30 11:39:45