Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane

Tytuł artykułu Czas publikacji
Gminny program wspierania rodziny na lata 2016-2018

2016-02-01 11:01:24
Gminny program przeciwdziałania przemocy w rodzinie i ochrony ofiar przemocy w rodzinie na lata 2016-2020

2016-02-01 10:59:30
ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE

2016-02-01 10:57:09
Strategia Rozwoju Gminy Oława na lata 2015-2025

2015-09-03 09:59:55
Warunki sprzedaży w trybie bezprzetargowym lokali mieszkalnych należących do gminnego zasobu nieruchomości

2015-07-09 10:14:05
Zasady gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność gminy Oława

2015-07-09 10:12:33
Zasady wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Oława

2015-07-09 10:11:23
Program Ochrony Środowiska

2015-07-09 10:09:23
Program polityki zdrowotnej pfofilaktycznych szczepień przeciwko zakażeniom wirusem brodawczaka ludzkiego (hpv 6, 11, 16 i 18)

2015-07-09 10:04:47
Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla terenu gminy Oława na lata 2012-2027

2015-07-09 10:02:20