Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane

Tytuł artykułu Czas publikacji
II Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na "Przebudowę i wyposażenie wnętrz przyziemia zabytkowego budynku przy ul. 3 Maja w Oławie dla potrzeb utworzenia i prowadzenia Centrum Terapeutyczno-Rehabilitacyjnego"

2018-06-14 13:43:01
Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczoneg w celu zawarcia umowy ramowej na "Remonty dróg gminnych o nawierzchni gruntowej na terenie gminy Oława"

2018-06-13 12:58:52