Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na "Rozbudowę sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w miejscowości Oleśnica Mała w gminie Oława" 

 

 

Ogłoszenie o zmówieniu z dnia 01.10.2018 r.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) wraz z zał. nr 1-5A

Załącznik nr 6 do SIWZ - Wzór umowy

Załączniki nr 7,8,9 do SIWZ

 


Liczba odwiedzin : 410
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy Oława
Osoba wprowadzająca informację : Malwina Burdziakowska
Osoba odpowiedzialna za informację : Teresa Jurijków-Górska Zastępca Wójta Gminy Oława
Czas wytworzenia: 2018-10-01 11:11:55
Czas publikacji: 2018-10-01 12:17:51
Data przeniesienia do archiwum: Brak