Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na "Odbieranie i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu gminy Oława" 

 

 

Wyjaśnienia RG.271.25.1.2018.ZP z dnia 07.12.2018 r.

Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 13.11.2018 r.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) wraz z załącznikami nr 1-12

 


Liczba odwiedzin : 346
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy Oława
Osoba wprowadzająca informację : Malwina Burdziakowska
Osoba odpowiedzialna za informację : Teresa Jurijków-Górska Zastępca Wójta Gminy Oława
Czas wytworzenia: 2018-11-13 12:26:01
Czas publikacji: 2018-12-07 13:04:58
Data przeniesienia do archiwum: Brak