Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Plan budżetu Gminy Oława na 2006 rok. Przychody i Rozchody.

Załącznik nr 3 do uchwały XXXVIII/365/2005.
2006-02-02 00:00:00
Dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki na działania z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na 2006 rok.

Załącznik nr 10 do uchwały XXXVIII/365/2005.
2006-02-02 00:00:00
Plan budżetu Gminy Oława na 2006 rok. Dochody.

Załącznik nr 1 do uchwały XXXVIII/365/2005.
2006-02-02 00:00:00
Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków funduszy struktrualnych i Funduszu Spójności.

Załącznik nr 9 do uchwały XXXVIII/365/2005.
2006-02-02 00:00:00
Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2006 rok.

Załącznik nr 5 do uchwały XXXVIII/365/2005.
2006-02-02 00:00:00
Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na 2006 rok.

Załącznik nr 6a do uchwały XXXVIII/365/2005.
2006-02-02 00:00:00
Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na 2006 rok.

Załącznik nr 6 do uchwały XXXVIII/365/2005.
2006-02-02 00:00:00
Uchwała Rady Gminy Oława Nr XXXVIII/365/2005 z dnia 30.12.2005r.

Uchwała Rady Gminy Oława Nr XXXVIII/365/2005 z dnia 30.12.2005r.
w sprawie budżetu Gminy Oława na 2006 rok.
2006-02-02 00:00:00
Plan Zadań Inwestycyjnych Gminy Oława na rok 2006.Plan Zadań Inwestycyjnych Gminy Oława na rok 2006.

Załącznik nr 7 do uchwały XXXVIII/365/2005
2006-02-02 00:00:00
Prognoza kwoty długu Gminy Oława i jego spłaty na lata 2006 - 2027.

Załącznik nr 4 do uchwały XXXVIII/365/2005.
2006-02-02 00:00:00