Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Rb-NDS

Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie
za okres od początku roku do dnia 31.03.2005r.
2005-05-10 00:00:00
RB-28S

Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostek samorządu terytorialnego
do dnia 31.03.2005r.
2005-05-10 00:00:00
RB-50

Kwartalne sprawozdanie o dotacjach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami
za 1 kwartał 2005 roku.
2005-05-10 00:00:00
RB-50

Kwartalne sprawozdanie o wydatkach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami
za 1 kwartał 2005 roku.
2005-05-10 00:00:00
Rb-Z

Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń
do dnia 31.03.2005r.
2005-05-10 00:00:00
RB-27S

Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednotek samorządu terytorialnego
do dnia 31.03.2005r.
2005-05-10 00:00:00
Rb-N

Kwartalne sprawozdanie o stanie należności
do dnia 31.03.2005r.
2005-05-10 00:00:00