Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Załącznik do Zarządzenia

cd. Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Oława za I półrocze 2005 roku.
Strony 11-16.
2005-12-28 00:00:00
Wykonanie budżetu Gminy Oława na 30.06.2005r.

Wydatki. Załącznik do Zarządzenia.
2005-12-28 00:00:00
Zarządzenie Wójta Gminy Oława Nr 84/2005 z dnia 11.08.2005r.

Zarządzenie Wójta Gminy Oława Nr 84/2005 z dnia 11.08.2005r.
w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Oława za I półrocze 2005r.
2005-12-28 00:00:00
Załącznik Nr 1 do sprawozdania z wykonania budżetu

Realizacja zadań inwestycyjnych na 30.06.2005r.
2005-12-28 00:00:00
Wykonanie budżetu Gminy Oława na 30.06.2005r.

Przychody i Rozchody. Załącznik do Zarządzenia.
2005-12-28 00:00:00
Wykonanie budżetu Gminy Oława na 30.06.2005r.

Dochody. Załącznik do Zarządzenia.
2005-12-28 00:00:00
Załącznik do Zarządzenia.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Oława za I półrocze 2005 roku.
Strony 1-10.
2005-12-28 00:00:00