Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Załącznik nr 8 do Sprawozdania.

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków funduszy struktrualnych i Funduszu Spójności.
2006-05-10 00:00:00
Wykonanie budżetu Gminy Oława za 2005 rok.

Przychody i Rozchody. Załącznik do Zarządzenia nr 55/2006.
2006-05-10 00:00:00
Załącznik nr 6 do Sprawozdania

Sprawozdanie z realizacji budżetu Gminnej Biblioteki Publicznej w Bystrzycy za rok 2005.
2006-05-10 00:00:00
Załącznik nr 2 do Sprawozdania.

Wykorzystanie rezerwy celowej dla sołectw w 2005 roku.
2006-05-10 00:00:00
Załącznik nr 7 do Sprawozdania

Wykonanie przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej za 2005 rok.
2006-05-10 00:00:00
Załącznik nr 5 do Sprawozdania

Wykorzystanie środków Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej przeznaczonych na zadania zlecone i własne.
2006-05-10 00:00:00
Załącznik nr 1 do Sprawozdania.

Realizacja zadań inwestycyjnych na 31.12.2005r.
2006-05-10 00:00:00
Załącznik nr 1 do Sprawozdania.

Informacja z realizacji inwestycji Gminy Oława w 2005 roku.
2006-05-10 00:00:00
Wykonanie budżetu Gminy Oława za 2005 rok.

Dochody. Załącznik do Zarządzenia nr 55/2006.
2006-05-10 00:00:00
Załącznik do Sprawozdania

Informacja z przydzielonej dotacji oświatowej za rok 2005 - Stowarzyszenia na Rzecz Ekorozwoju Wsi Niemil.
2006-05-10 00:00:00