Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Załącznik nr 4 do Sprawozdania

Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2005 roku.
2006-05-10 00:00:00
Zarządzenie Wójta Gminy Oława nr 55/2006 z dnia 17 marca 2006r.

Zarządzenie Wójta Gminy Oława nr 55/2006 z dnia 17 marca 2006r.
w sprawie rocznego sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Oława za 2005 rok.
2006-05-10 00:00:00
Załącznik nr 3 do Sprawozdania

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2005 rok w dziale 801 Oświata i Wychowanie.
2006-05-10 00:00:00
Wykonanie budżetu Gminy Oława za 2005 rok.

Wydatki. Załącznik do Zarządzenia nr 55/2006.
2006-05-10 00:00:00
Załącznik do Zarządzenia.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Oława za 2005 rok.
2006-05-10 00:00:00