Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Zarządzenie Wójta Gminy Oława z dnia 10.01.2005

w sprawie układu wykonawczego budżetu Gminy Oława na 2005 rok, planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej na 2005 rok oraz harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu Gminy Oława na 2005 rok.
2006-11-06 22:22:00
Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki na działania z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

Załącznik nr 9 do uchwały XXIV/275/2004.
2005-12-14 00:00:00
Prognoza kwoty długu Gminy Oława i jego spłaty na lata 2005-2017.

Prognoza kwoty długu Gminy Oława i jego spłaty na lata 2005-2017.
2005-12-14 00:00:00
Plan zadań inwestycyjnych Gminy Oława na rok 2005.

Załącznik nr 8 do uchwały XXIV/275/2004
2005-01-14 00:00:00
Plan budżetu Gminy Oława na 2005 rok. Dochody.

Załącznik nr 1 do uchwały XXIV/275/2004.
2005-01-14 00:00:00
Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na 2005 rok.

Załącznik nr 7 do uchwały XXIV/275/2004
2005-01-14 00:00:00
Plan budżetu Gminy Oława na 2005 rok. Przychody i rozchody.

Załącznik nr 3 do uchwały XXIV/275/2004.
2005-01-14 00:00:00
Plan przychodów i wydatków Środka Specjalnego Publicznego Przedszkola w Bystrzycy na 2005 rok.

Załącznik nr 5 do uchwały XXIV/275/2004.
2005-01-14 00:00:00
Plan przychodów i wydatków Środka Specjalnego Urzędu Gminy Oława na 2005 rok.

Załącznik nr 4 do uchwały XXIV/275/2004
2005-01-14 00:00:00
Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2005 rok.

Załącznik nr 6 do uchwały XXIV/275/2004
2005-01-14 00:00:00