Uchwała Nr IV/52/2006 Składu Orzekającego Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z 28 marca 2006 roku 

 

Uchwała Nr IV/52/2006
w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Oława sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2005 rok.w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Oława sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2005 rok.  

 


Liczba odwiedzin : 762
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy Oława
Osoba wprowadzająca informację : Joanna Szulżyk
Osoba odpowiedzialna za informację : Joanna Szulżyk
Czas wytworzenia: 2006-06-19 00:00:00
Czas publikacji: 2006-06-19 00:00:00
Data przeniesienia do archiwum: Brak