Uchwała Rady Gminy Oława Nr XLII/400/2006 z dnia 28.04.2006r. 

 

Uchwała Nr XLII/400/2006
w sprawie udzielania absolutorium Wójtowi Gminy Oława z tytułu wykonania budżetu Gminy Oława za 2005r.w sprawie udzielania absolutorium Wójtowi Gminy Oława z tytułu wykonania budżetu Gminy Oława za 2005r.  

 


Liczba odwiedzin : 805
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy Oława
Osoba wprowadzająca informację : Joanna Szulżyk
Osoba odpowiedzialna za informację : Joanna Szulżyk
Czas wytworzenia: 2006-06-19 00:00:00
Czas publikacji: 2006-06-19 00:00:00
Data przeniesienia do archiwum: Brak