Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
XXIV/279/2004

XXIV/279/2004 w sprawie uchwalenia regulaminów przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli oraz ustalenia czasu pracy pedagogów i psychologów.
2006-05-04 00:00:00
XXIV/280/2004

XXIV/280/2004 w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2005r.
2006-01-25 00:00:00
XXIV/275/2004

XXIV/275/2004 w sprawie budżetu Gminy Oława na 2005 rok.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2005 roku.
Opublikowano w Dzienniku Urzędowym Wojwództwa Dolnośląskiego Nr 73, poz. 1572 z dnia 26.04.2005r.
2005-06-01 00:00:00
XXIV/277/2004

XXIV/277/2004 w sprawie nadania nazwy ulicy w obrębie wsi Marcinkowice.

Opublikowano w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego Nr 8 poz. 241 z dnia 14.01.2005r.
2005-01-25 00:00:00
XXIV/278/2004

XXIV/278/2004 w sprawie nadania nazwy ulicy w obrębie wsi Drzemlikowice.

Opublikowano w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego Nr 8 poz. 242 z dnia 14.01.2005r.
2005-01-25 00:00:00
Załącznik nr 7 do uchwały XXIV/275/2004

Załącznik nr 7 do uchwały XXIV/275/2004. Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na 2005 rok.
2005-01-12 00:00:00
Załącznik nr 2 do uchwały nr XXIV/276/2004

Załącznik nr 2 do uchwały nr XXIV/276/2004. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne na lata 2004 - 2006.
2005-01-12 00:00:00
Załącznik graficzny nr 2 do uchwały XXIV/281/2004.

Załącznik graficzny nr 2 do uchwały XXIV/281/2004.
2005-01-12 00:00:00
Załącznik nr 1 do uchwały XXIV/275/2004

Załącznik nr 1 do uchwały XXIV/275/2004. Plan budżetu Gminy Oława na 2005 rok. Dochody.
2005-01-12 00:00:00
Załącznik nr 8 do uchwały XXIV/275/2004

Załącznik nr 8 do uchwały XXIV/275/2004. Plan zadań inwestycyjnych Gminy Oława na rok 2005.
2005-01-12 00:00:00