Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
RB-50

Sprawozdanie o wydatkach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami za 4 kwartał 2004 roku.
2005-04-26 00:00:00
RB-50

Sprawozdanie o dotacjach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami za 4 kwartał 2004 roku.
2005-04-26 00:00:00
RB-27S

Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostek samorządu terytorialnego do dnia 31.12.2004r.
2005-04-22 00:00:00
RB-28S

Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostek samorządu terytorialnego do dnia 31.12.2004r.
2005-04-22 00:00:00
Rb-NDS

Kwartalne Sprawozdanie o nadwyżce/deficycie za okres od początku roku do dnia 31.12.2004r.
2005-03-10 00:00:00
Rb-PDP

Sprawozdanie z wykonania podstawowych dochodów podatkowych za okres od początku roku do dnia 31.12.2004r.
2005-03-10 00:00:00
Rb-Z

Sprawozdanie o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń do dnia 31.12.2004r.
2005-03-10 00:00:00
Rb-N

Sprawozdanie o stanie należności do dnia 31.12.2004
2005-03-10 00:00:00