Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Wykonanie budżetu Gminy Oława na 30.06.2004 rok

Dochody.
2004-09-08 00:00:00
Wykonanie budżetu Gminy Oława na 30.06.2004 roku.

Wydatki
2004-09-08 00:00:00
Wykonanie budżetu Gminy Oława na 30.06.2004 roku.

Przychody i rozchody.
2004-09-08 00:00:00
Załącznik nr 1 do Sprawozdania

Realizacja zadań inwestycyjnych na 30.06.2004r.
2004-09-08 00:00:00
Załącznik nr 1 do Sprawozdania

Informacja o realizacji inwestycji gminnych w I-szym półroczu 2004 roku.
2004-09-08 00:00:00
Załącznik nr 2 do Sprawozdania

Wykonanie przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 30.06.2004 roku.
2004-09-08 00:00:00
Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Oława za I półrocze 2004 roku.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Oława za I półrocze 2004 roku.
2004-09-08 00:00:00
Zarządzenie nr 144/2004 z dnia 30 sierpnia 2004 roku

Zarządzenie nr 144/2004 z dnia 30 sierpnia 2004 roku w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Oława za I półrocze 2004 roku.
2004-09-08 00:00:00
Załącznik nr 2 do Sprawozdania

Wykonanie przychodów i wydatków Środka Specjalnego Urzędu Gminy Oława na 30.06.2004 roku.
2004-09-08 00:00:00
Załącznik nr 2 do Sprawozdania

Wykonanie przychodów i wydatków Środka Specjalnego Publicznego Przedszkola w Bystrzycy na 30.06.2004r.
2004-09-08 00:00:00