Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Załącznik Nr 5 do Sprawozdania.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej za 2004r.
2005-04-22 00:00:00
Załącznik Nr 9 do Sprawozdania.

Wykonanie przychodów i wydatków Środka Specjalnego Publicznego Przedszkola w Bystrzycy za 2004 rok.
2005-04-22 00:00:00
Załącznik Nr 8 do Sprawozdania.

Wykonanie przychodów i wydatków Środka Specjalnego Urzędu Gminy Oława za 2004 rok.
2005-04-22 00:00:00
Wykonanie budżetu Gminy Oława za 2004 rok.

Przychody i Rozchody. Załącznik do Zarządzenia.
2005-04-22 00:00:00
Załącznik nr 4 do Sprawozdania.

Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2004 roku.
2005-04-22 00:00:00
Wykonanie budżetu Gminy Oława za 2004 rok

Dochody. Załącznik do Zarządzenia.
2005-04-22 00:00:00
Wykonanie budżetu Gminy Oława za 2004 rok.

Wydatki. Załącznik do Zarządzenia.
2005-04-22 00:00:00
Załącznik nr 2 do Sprawozdania.

Wykorzystanie rezerwy celowej dla sołectw w 2004 roku.
2005-04-22 00:00:00
Załącznik Nr 6 do Sprawozdania.

Sprawozdanie z realizacji budżetu Gminnej Biblioteki Publicznej w Bystrzycy za rok 2004.
2005-04-22 00:00:00
Załącznik Nr 1 do Sprawozdania.

Realizacja zadań inwestycyjnych na dzień 31.12.2004r.
2005-04-22 00:00:00