Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Załącznik Nr 2 do uchwały V/25/2003.

Plan budżetu Gminy Oława na 2003 rok. Wydatki.
2004-03-24 00:00:00
Załącznik Nr 3 do uchwały V/25/2003.

Plan budżetu Gminy Oława na 2003 rok - Przychody i Rozchody.
2004-03-24 00:00:00
Załącznik do uchwały V/25/2003

Prognoza kwoty długu Gminy Oława i jego spłata na lata 2003 - 2017.
2004-03-24 00:00:00
Załącznik Nr 1 do uchwały V/25/2003.

Plan budżetu Gminy Oława na 2003 rok. Dochody.
2004-03-24 00:00:00
Załącznik nr 5 do uchwały V/25/2003

Plan przychodów i wydatków Środka Specjalnego Publicznego Przedszkola w Bystrzycy na 2003 rok.
2004-03-24 00:00:00
Załącznik Nr 4 do uchwały V/25/2003.

Plan przychodów i wydatków Środka Specjalnego Urzędu Gminy Oława na 2003 rok.
2004-03-24 00:00:00
Uchwała Nr V/25/2003 w sprawie budżetu Gminy Oława na 2003 rok.

Uchwała Nr V/25/2003 w sprawie budżetu Gminy Oława na 2003 rok.
2004-03-24 00:00:00
Załącznik Nr 9 do uchwały V/25/2003r.

Dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki na działania z zakresu profilaktyki na 2003 rok.
2004-03-24 00:00:00
Załącznik Nr 6 do uchwały V/25/2003.

Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2003 rok.
2004-03-24 00:00:00
Załącznik Nr 8a do uchwały V/25/2003

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne na lata 2003-2005.
2004-03-24 00:00:00