Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane

Tytuł artykułu Czas publikacji
STATYSTYKA MIESZKAŃCÓW WEDŁUG WIEKU I PŁCI - pobyt czasowy - stan na 30.06.2017r.

2017-07-12 09:04:29
STATYSTYKA MIESZKAŃCÓW WEDŁUG WIEKU I PŁCI - pobyt stały - stan na 30.06.2017

2017-07-12 08:58:34
STATYSTYKA MIESZKAŃCÓW WEDŁUG WIEKU I PŁCI - pobyt czasowy - stan na 31.12.2016r.

2017-07-12 08:54:29
STATYSTYKA MIESZKAŃCÓW WEDŁUG WIEKU I PŁCI - pobyt stały - stan na 31.12.2016r.

2017-07-12 08:45:55
Liczba mieszkańców gminy Oława


Liczba mieszkańców gminy Oława - 14.861


*
dane na dzień 30.06.2017 r.

2017-07-12 08:44:21