Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Załącznik graficzny do uchwały XXVI/287/2005

Załącznik graficzny do uchwały XXVI/287/2005

Uchwała XVIII/287/2005 została uchylona uchwałą nr XXXIX/383/2006 
z dnia 20.01.2006r.
2006-05-04 00:00:00
Załącznik graficzny do uchwały XXVI/284/2005

Załącznik graficzny do uchwały XXVI/284/2005

Uchwała nr XXVI/284/2004 traci moc na podstawie uchwały
XXXIX/384/2006
z dnia 20.01.2006r.
2006-05-04 00:00:00
Załącznik nr 1 do uchwały XXVI/285/2005

Załącznik nr 1 do uchwały XXVI/285/2005. Plan zadań inwestycyjnych Gminy Oława na rok 2005.
2005-02-14 00:00:00
Załącznik nr 2 do uchwały XXVI/285/2005

Załącznik nr 2 do uchwały XXVI/285/2005. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne na lata 2005-2007 Gminy Oława.
2005-02-14 00:00:00
Załącznik graficzny do uchwały XXVI/286/2005

Załącznik graficzny do uchwały XXVI/286/2005
2005-02-14 00:00:00
XXVI/287/2005

XXVI/287/2005 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie wsi Bystrzyca.
2005-02-14 00:00:00
XXVI/286/2005

XXVI/286/2005 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie wsi Stanowice
2005-02-14 00:00:00
Załącznik nr 3 do uchwały XXVI/285/2005.

Załącznik nr 3 do uchwały XXVI/285/2005. Planu budżetu Gminy Oława na 2005 rok. Przychody i rozchody.
2005-02-14 00:00:00
XXVI/285/2005

XXVI/285/2005 w sprawie zmian budżetu Gminy Oława na 2005 rok.
2005-02-14 00:00:00
XXVI/284/2005

XXVI/284/2005 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie wsi Godzikowice.
2005-02-14 00:00:00