Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
XXVIII/308/2005

XXVIII/308/2005 w sprawie poręczenia spłaty pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Brzegu Sp. z o.o.

Uchwała XXVIII/308/2005 unieważniona Uchwałą Nr 46/05 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 18.05.2005r.
2005-09-05 00:00:00
XXVIII/305/2005

XXVIII/305/2005 w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Oława.
Traci moc uchwała Nr XXVII/289/2005 z dnia 15.03.2005r.

Uchwałę Nr XXVIII/305/2005 opublikowano w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego Nr 95, poz. 2092 z dnia 30.05.2005 rok.
2005-06-01 00:00:00
XXVIII/306/2005

XXVIII/306/2005 w sprawie likwidacji drogi wewnętrznej położonej w obrębie Siedlec, oznaczonej nr działki 348/2.
2005-05-05 00:00:00
XXVIII/304/2005

XXVIII/304/2005 w sprawie zaopiniowania propozycji planu aglomeracji objętych Krajowym Programem Oczyszczania Ścieków Komunalnych dla gminy Oława.
2005-05-05 00:00:00
XXVIII/302/2005

XXVIII/302/2005 w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Oława z tytułu wykonania budżetu Gminy Oława za 2004r.
2005-05-05 00:00:00
XXVIII/307/2005

XXVIII/307/2005 w sprawie skargi na działalność Wójta Gminy Oława.
2005-05-05 00:00:00
Załącznik nr 2 do uchwały XXVIII/303/2005

Załącznik nr 2 do uchwały XXVIII/303/2005 Plan Zadań Inwestyyjnych Gminy Oława na rok 2005.
2005-05-05 00:00:00
Załącznik nr 1 do uchwały XXVIII/303/2005

Załącznik nr 1 do uchwały XXVIII/303/2005Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2005r.
2005-05-05 00:00:00
XXVIII/301/2005

XXVIII/301/2005 w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Oława za 2004r.
2005-05-05 00:00:00
XXVIII/303/2005

XXVIII/303/2005w sprawie zmiany budżetu Gminy Oława na 2005 rok.
2005-05-05 00:00:00