Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
XXXIII/327/2005

XXXIII/327/2005 w sprawie przyjęcia Wieloletniego Programu Inwestycyjnego Gminy Oława na lata 2005-2011.

Uchwała Nr XXXIV/327/2005 traci moc uchwałą Nr XXXIV/336/2005 z dnia 25.10.2005r.
2005-12-08 00:00:00
XXXIII/326/2005

XXXIII/326/2005w sprawie zmiany budżetu Gminy Oława na 2005 rok.
2005-09-30 00:00:00
Załącznik nr 1 do uchwały XXXIII/326/2005

Załącznik nr 1 do uchwały XXXIII/326/2005Plan Zadań Inwestycyjnych na rok 2005.
2005-09-30 00:00:00
Załącznik nr 2 do uchwały XXXIII/326/2005r.

Załącznik nr 2 do uchwały XXXIII/326/2005r.Plan budżetu Gminy Oława na rok 2005. Przychody i rozchody.
2005-09-30 00:00:00
XXXIII/331/2005

XXXIII/331/2005 w sprawie zmiany uchwały nr XII/136/99 Rady Gminy Oława z dnia 17 grudnia 1999 roku, w sprawie odpłatności rodziców za wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem dzieci w Publicznym Przedszkolu w Bystrzycy.
2005-09-30 00:00:00
XXXIII/332/2005

XXXIII/332/2005w sprawie ustalenia wynagrodzenia za pracę Wójta Gminy Oława.
2005-09-30 00:00:00
XXXIII/329/2005

XXXIII/329/2005w sprawie nadania nazwy ulicy w obrębie wsi Stanowice
2005-09-30 00:00:00
XXXIII/328/2005

XXXIII/328/2005 w sprawie przedłużenia taryfy za zbiorowe odprowadzenie ścieków zatwierdzonej uchwałą Rady Gminy nr XXI/244/2004 z dnia 30 września 2004r.
2005-09-30 00:00:00
Załącznik nr 3 do uchwały XXXIII/326/2005.

Załącznik nr 3 do uchwały XXXIII/326/2005. Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2005r.
2005-09-30 00:00:00
XXXIII/330/2005

XXXIII/330/2005 w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Oława nr XXVI/175/96/97 z dnia 3 stycznia 1997r. w sprawie nadania Statutu Gminnemu Zepołowi Oświaty w Oławie.
2005-09-30 00:00:00