Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Załącznik do uchwały XXXIV/336/2005

Załącznik do uchwały XXXIV/336/2005Wieloletni Program Inwestycyjny na lata 2005-2011 Gminy Oława

Uchwała nr XXXIV/336/2005 traci moc uchwałą nr XXXVI/354/2005 z dnia 25.11.2005r.
2006-01-17 00:00:00
XXXIV/338/2005

XXXIV/338/2005 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie wsi Bystrzyca.

Stwierdzono nieważność uchwały XXXIV/338/2005 w całości:
- Rozstrzygnięcie Nadzorcze Wojewody Dolnośląskiego z dnia 30.11.2005r.
  Nr PN.II.0911-13/499/05
2005-12-09 00:00:00
XXXIV/343/2005

XXXIV/343/2005 w sprawie zmiany uchwały nr XXX/317/2005 Rady Gminy Oława z dnia 29  czerwca 2005r. w sprawie zatwierdzenia "Planu Odnowy i Rozwoju Wsi Gać na lata 2005-2006" w ramach Działania Odnowa Wsi".
2005-12-08 00:00:00
Załącznik do uchwały XXXIV/340/2005

Załącznik do uchwały XXXIV/340/2005

Uchwałę Nr XXXIV/340/2005 opublikowano w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego Nr 232, poz. 3629 z dnia 14.11.2005 rok.
2005-12-08 00:00:00
Załącznik nr 2 do uchwały XXXIV/337/2005

Załącznik nr 2 do uchwały XXXIV/337/2005
2005-12-08 00:00:00
Załącznik nr 1 do uchwały XXXIV/334/2005

Załącznik nr 1 do uchwały XXXIV/334/2005Plan Zadań Inwestycyjnych Gminy Oława na rok 2005.
2005-12-08 00:00:00
XXXIV/334/2005

XXXIV/334/2005w sprawie zmian w budżecie Gminy Oława na 2005 rok.
2005-12-08 00:00:00
Załącznik nr 1 do uchwały XXXIV/337/2005

Załącznik nr 1 do uchwały XXXIV/337/2005
2005-12-08 00:00:00
Załącznik graficzny do uchwały XXXIV/344/2005

Załącznik graficzny do uchwały XXXIV/344/2005

Uchwała nr XXXIV/344/2005 opublikowano w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnoślaskiego Nr 232, poz. 3630 z dnia 14.11.2005r.

2005-12-08 00:00:00
XXXIV/342/2005

XXXIV/342/2005 w sprawie zmiany uchwały nr XXX/316/2005 Rady Gminy Oława z dnia 29 czerwca 2005r. w sprawie zatwierdzenia "Planu Odnowy i Rozwoju Wsi Godzikowice na lata 2005-2006" w ramach Działania Odnow Wsi".
2005-12-08 00:00:00