Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
XXXVI/356/2005

XXXVI/356/2005 w sprawie uchwalenia regulaminu przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli.

Uchwałę Nr XXXVI/356/2005 opublikowano w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego Nr 38, poz. 582 z dnia 21.02.2006r.

Uchwała Nr XXIV/356/2005 traci moc na podstawie uchwały Nr XXXIX/378/2006 z dnia 20.01.2006r.
2006-07-13 00:00:00
Załącznik do uchwały XXXVI/355/2005

Załącznik do uchwały XXXVI/355/2005

Uchwałę XXXVI/355/2005 opublikowano w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego Nr 246, poz. 3897 z dnia 19.12.2005r.
2006-01-26 00:00:00
XXXVI/349/2005

XXXVI/349/2005 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od tego podatku.

Uchwała XXXVI/349/2005 traci moc na podstawie:
2006-01-20 00:00:00
XXXVI/355/2005

XXXVI/355/2005 w sprawie nadania nazwy ulicy w obrębie wsi Godzikowice.
2006-01-17 00:00:00
XXXVI/358/2005

XXXVI/358/2005w sprawie zmiany Statutu Ekologicznego Związku Gospodarki Odpadami Komunalnymi "EKOGOK" w Oławie z siedzibą w Gać.
2006-01-17 00:00:00
XXXVI/354/2005

XXXVI/354/2005 w sprawie przyjęcia Wieloletniego Programu Inwestycyjnego Gminy Oława na lata 2005-2011.

Uchwała XXXVI/354/2005 traci moc na podstawie uchwały z dnia 15.06.2007r nr X/66/2007 Załącznik nr 1 do uchwaly X/66/2007
2006-01-17 00:00:00
XXXVI/357/2005

XXXVI/357/2005 w sprawie zasad udzielania zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć osobom pełniącym stanowiska kierownicze oraz określenie wymiaru godzin zajęć pedagoga i psychologa szkolego.

Stwierdzono nieważność uchwały XXXVI/357/2005 w całości:
- Rozstrzygnięcie Nadzorcze Wojewody Dolnośląskiego z dnia 28.12.2005r.
  Nr PN.II.0911-17/531/05
2006-01-17 00:00:00
XXXVI/348/2005

XXXVI/348/2005w sprawie zmiany budżetu Gminy Oława na 2005 rok.
2006-01-17 00:00:00
XXXVI/353/2005

XXXVI/353/2005 w sprawie zmiany uchwały nr XXX/346/2005 z dnia 28.10.2005r. w sprawie zabezpieczenia prawidłowego i terminowego wydatkowania przyznanych środków finansowych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w zakresie Działania 3.1 "Obszary wiejskie" w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006.
2006-01-17 00:00:00
Załącznik nr 2 do uchwały XXXVI/350/2005

Załącznik nr 2 do uchwały XXXVI/350/2005Deklaracja na podatek od nieruchomości.
2006-01-04 00:00:00