Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Załącznik nr 2 do uchwały XXXVII/359/2005

Załącznik nr 2 do uchwały XXXVII/359/2005 Rozstrzygnięcie Rady Gminy Oława o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Oława.
2006-01-20 00:00:00
XXXVII/360/2005

XXXVII/360/2005 w sprawie zmiany budżetu Gminy Oława na 2005 rok.
2006-01-20 00:00:00
XXXVII/359/2005

XXXVII/359/2005w sprawie uchwalenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Oława.

Załącznik nr 1 do uchwały XXXVII/359/2005 stanowią mapy Gminy Oława w skali 1:10000, które dostępne są w Urzędzie Gminy Oława, pok nr. 6.
2006-01-20 00:00:00
XXXVII/362/2005

XXXVII/362/2005 w sprawie zawarcia międzygminnych porozumień dotyczących pokrywania kosztów dotacji udzielonej przez Gminę Oława na dzieci, nie będące mieszkańcami Gminy Oława, a uczęszczające do samorządowych przedszkoli publicznych na terenie Gminy Oława.
2006-01-20 00:00:00
Załącznik nr 1 do uchwały XXXVII/361/2005

Załącznik nr 1 do uchwały XXXVII/361/2005 Program współpracy na rok 2006 z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 2. ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariatu.
2006-01-20 00:00:00
XXXVII/364/2005

XXXVII/364/2005 w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Oława Nr XXXVI/349/2005 z dnia 25.11.05r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od tego podatku.

Uchwałę Nr XXXVII/364/2005 opublikowano w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnoślaskiego Nr 263, poz. 4675 z dnia 29.12.2005r.
2006-01-20 00:00:00
XXXVII/363/2005

XXXVII/363/2005 w sprawie zmiany Uchwały Rady Gminy Oława nr XXIV/280/2004 z dnia 29.12.2004r. w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2005 rok.
2006-01-20 00:00:00
XXXVII/361/2005

XXXVII/361/2005w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi.
2006-01-20 00:00:00