Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
cd. XXXIX/374/2006

cd. XXXIX/374/2006 str 6-10

Uchwała Nr XXXIX/374/2006 została zmieniona uchwałami:
2006-09-29 00:00:00
Załącznik nr 4 do uchwały XXXIX/379/2006

Załącznik nr 4 do uchwały XXXIX/379/2006
Uchwałę Nr XXXIX/379/2006 opublikowano w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego Nr 56, poz. 913 z dnia 15.03.2006r.
2006-07-13 00:00:00
XXXIX/378/2006

XXXIX/378/2006w sprawie uchwalenia regulaminu przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli.

Uchwałę Nr XXXIX/378/2006 opublikowano w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego Nr 38, poz. 583 z dnia 21.02.2006r.
2006-07-13 00:00:00
XXXIX/377/2006

XXXIX/377/2006w sprawie zasad udzielania zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć osobom pełniącym stanowiska kierownicze oraz określenia wymiaru godzin zajęć pedagoga i psychologa szkolnego.

Uchwałę Nr XXXIX/377/2006 opublikowano w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego Nr 64, poz. 1008 z dnia 24.03.2006r.
2006-07-13 00:00:00
Załącznik nr 3 do uchwały XXXIX/380/2006

Załącznik nr 3 do uchwały XXXIX/380/2006Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag zgłoszonych do projektu planu.

Uchwałę Nr XXXIX/380/2006 opublikowano w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego Nr 43, poz. 685 z dnia 24.02.2006r.
2006-07-13 00:00:00
Załącznik nr 3 do uchwały XXXIX/382/2006

Załącznik nr 3 do uchwały XXXIX/382/2006Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji, zapisanych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego obejmującego teren położony w obrębie wsi Siedlce w gminie Oława (działka nr 283/1) inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach publicznych.

Uchwałę Nr XXXIX/382/2006 opublikowano w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego Nr 43, poz. 687 z dnia 24.02.2006r.
2006-07-13 00:00:00
Załącznik nr 3 do uchwały XXXIX/381/2006

Załącznik nr 3 do uchwały XXXIX/381/2006Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag zgłoszonych do projektu planu.

Uchwałę Nr XXXIX/381/2006 opublikowano w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego Nr 43, poz. 686 z dnia 24.02.2006r.
2006-07-13 00:00:00
Załącznik nr 2 do uchwały XXXIX/382/2006

Załącznik nr 2 do uchwały XXXIX/382/2006Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego teren położony w obrębie wsi Siedlce (działka nr 283/1) podczas wyłożenia do publicznego wglądu.
2006-03-27 00:00:00
Załącznik nr 2 do uchwały XXXIX/380/2006

Załącznik nr 2 do uchwały XXXIX/380/2006Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy.
2006-03-27 00:00:00
XXXIX/382/2006

XXXIX/382/2006w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmujacego teren położony w obrębie wsi Siedlce (działka nr 283/1).
2006-03-27 00:00:00