Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Załącznik nr 5 do uchwały XLII/404/2006

Załącznik nr 5 do uchwały XLII/404/2006
2006-07-12 00:00:00
XLII/401/2006

XLII/401/2006 w sprawie zmiany budżetu Gminy Oława na 2006 rok.
2006-07-12 00:00:00
Załącznik nr 6 do uchwały XLII/404/2006

Załącznik nr 6 do uchwały XLII/404/2006
2006-07-12 00:00:00
Załącznik nr 1 do uchwały XLII/404/2006

Załącznik nr 1 do uchwały XLII/404/2006
2006-07-12 00:00:00
XLII/403/2006

XLII/403/2006 w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie przez Gminę Oława działki położonej w Marszowicach z przeznaczeniem na drogę.
2006-07-12 00:00:00
Załącznik nr 3 do uchwały XLII/404/2006

Załącznik nr 3 do uchwały XLII/404/2006
2006-07-12 00:00:00
XLII/406/2006

XLII/406/2006w sprawie skargi na działalność Wójta Gminy.
2006-07-12 00:00:00
XLII/400/2006

XLII/400/2006 w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Oława z tytułu wykonania budżetu Gminy Oława.
2006-07-12 00:00:00
Załącznik nr 2 do uchwały XLII/405/2006

Załącznik nr 2 do uchwały XLII/405/2006
2006-07-12 00:00:00
Załącznik nr 3 do uchwały XLII/405/2006

Załącznik nr 3 do uchwały XLII/405/2006

Uchwałę Nr XLII/405/2006 opublikowano w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego Nr 127, poz. 2025 z dnia 26.06.2006r.
2006-07-12 00:00:00