Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
XLVI/432/2006

XLVI/432/2006 w sprawie zmiany uchwały nr XXXIX/374/2005,  cd. XXXIX/374/2006 z dnia 20.01.2006r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Oława.
2006-09-29 00:00:00
Załącznik nr 1 do uchwały XLIV/435/2006

Załącznik nr 1 do uchwały XLIV/435/2006Wykaz nieruchomości położonych w Stanowicach - gmina Oława - do objęcia podstrefą.
2006-09-27 00:00:00
Załącznik nr 2 do uchwały XLVI/440/2006

Załącznik nr 2 do uchwały XLVI/440/2006

Uchwałę Nr XLVI/440/2006 opublikowano w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego Nr 193 poz. 2894 z dnia 15.09.2006r.
2006-09-27 00:00:00
XLVI/434/2006

XLVI/434/2006 w sprawie wyrażenia zgody na objęcie podstrefą Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej "INVEST-PARK" terenu niezabudowanego położonego w Stanowicach, działka nr 494/637.
2006-09-27 00:00:00
Załącznik nr 1 do uchwały XLVI/436/2006

Załącznik nr 1 do uchwały XLVI/436/2006Wykaz nieruchomości położonych w Stanowicach - gmina Oława - do objęcia podstrefą.
2006-09-27 00:00:00
Załącznik nr 2 do uchwały XLVI/433/2006

Załącznik nr 2 do uchwały XLVI/433/2006
2006-09-27 00:00:00
Załącznik nr 2 do uchwały XLVI/434/2006

Załącznik nr 2 do uchwały XLVI/434/2006
2006-09-27 00:00:00
Załącznik nr 2 do uchwały XLVI/441/2006

Załącznik nr 2 do uchwały XLVI/441/2006
2006-09-27 00:00:00
XLVI/431/2006

XLVI/431/2006 w sprawie uznania skargi Wojewody Dolnośląskiego na uchwałę Rady Gminy Oława nr XXXIX/374/2006 z dnia 20 stycznia 2006r.
2006-09-27 00:00:00
XLVI/430/2006

XLVI/430/2006 w sprawie szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych przysługujących na podstawie przepisów o ochronie zdrowia psychicznego.

Uchwała Nr XLVI/430/2006 traci moc na podstawie uchwały:

2006-09-27 00:00:00