Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Zarządzenie nr 51/2004 z dnia 26 marca 2004r.

Zarządzenie nr 51/2004 z dnia 26 marca 2004r. w sprawie rocznego sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Oława za 2003 rok.
2004-12-01 00:00:00
Załącznik nr 5 do Sprawozdania.

Wykonanie przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 2003 roku.
2004-09-07 00:00:00
Załącznik nr 7 do Sprawozdania.

Wykonanie przychodów i wydatków Środka Specjalnego Publicznego Przedszkola w Bystrzycy za 2003 rok.
2004-09-07 00:00:00
Załącznik nr 6 do Sprawozdania.

Wykonanie przychodów i wydatków Środka Specjalnego Urzędu Gminy Oława w 2003 roku.
2004-09-07 00:00:00
Załącznik nr 1 do Sprawozdania.

Sprawozdanie z realizacji budżetu za 2003 rok w dziale 801 Oświata i Wychowanie i 854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza.
2004-09-07 00:00:00
Załącznik nr 4 do Sprawozdania.

Realizacja zadań inwestycyjnych oraz realizacja zakupów inwestycyjnch na 31.12.2003 rok.
2004-09-07 00:00:00
Załącznik do zarządzenia.

Wykonanie budżetu Gminy Oława za 2003 rok. Dochody.
2004-09-07 00:00:00
Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Oława za 2003 rok.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Oława za 2003 rok.
2004-09-07 00:00:00
Załącznik nr 3 do Sprawozdania

Sprawozdanie z realizacji budżetu Gminnej Biblioteki Publicznej w Bystrzycy za rok 2003.
2004-09-07 00:00:00
Załącznik do zarządzenia.

Wykonanie budżetu Gminy Oława za 2003 rok. Przychody i Rozchody.
2004-09-07 00:00:00