Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Załącznik Nr 6 do Sprawozdania.

Wykonanie przychodów i wydatków Środka Specjalnego Urzędu Gminy Oława w 2003 roku.
2004-09-07 00:00:00
Wykonanie budżetu Gminy Oława za 2003 rok.

Wydatki.
2004-09-07 00:00:00
Wykonanie budżetu Gminy Oława za 2003 rok.

Dochody.
2004-09-07 00:00:00
Załącznik nr 4 do Sprawozdania.

Informacja o realizacji inwestycji gminnych w 2003 roku.
2004-09-07 00:00:00
Załącznik nr 3 do Sprawozdania.

Sprawozdanie z realizacji budżetu Gminnej Biblioteki Publicznej w Bystrzycy za rok 2003.
2004-09-07 00:00:00
Załącznik nr 4 do Sprawozdania.

Realizacja zadań inwestycyjnych oraz realizacja zakupów inwestycyjnch na 31.12.2003 rok.
2004-09-07 00:00:00
Załącznik nr 7 do Sprawozdania.

Wykonanie przychodów i wydatków Środka Specjalnego Publicznego Przedszkola w Bystrzycy za 2003 rok.
2004-09-07 00:00:00
Uchwała nr XVI/186/2004 z dnia 30.04.2004r.

Uchwała nr XVI/186/2004 z dnia 30.04.2004r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Oława za 2003r.
2004-09-07 00:00:00
Załącznik nr 2 do Sprawozdania.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej za 2003r.
2004-09-07 00:00:00
Załącznik nr 1 do Sprawozdania.

Sprawozdanie z realizacji budżetu za 2003 rok w dziale 801 Oświata i Wychowanie i 854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza.
2004-09-07 00:00:00