Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
XXIX/312/2005

XXIX/312/2005 w sprawie Regulaminu Straży Gminnej.
Uchwałę Nr XXIX/312/2005 opublikowano w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnoślaskiego Nr 125, poz. 2581 z dnia 12.07.2005r.
Uchwała nr XXIX/312/2005 została zmieniona uchwałą nr  XV/111/2007 (75KB)
2005-09-06 00:00:00
XXIX/310/2005

XXIX/310/2005w sprawie zmiany budżetu Gminy Oława na 2005 rok.
2005-06-03 00:00:00
XXIX/311/2005

XXIX/311/2005 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego instytucji kultury - Gminnej Biblioteki Publicznej w Bystrzycy za 2004r.
2005-06-03 00:00:00
Załącznik Nr 1 do uchwały XXIX/310/2005

Załącznik Nr 1 do uchwały XXIX/310/2005Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2005 rok.
2005-06-03 00:00:00
Załącznik Nr 3 do uchwały XXIX/310/2005

Załącznik Nr 3 do uchwały XXIX/310/2005 Prognoza kwoty długu Gminy Oława i jego spłaty na lata 2005 - 2027.
2005-06-03 00:00:00
XXIX/313/2005

XXIX/313/2005w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie wsi Marcinkowice.
2005-06-03 00:00:00
Załącznik graficzny do uchwały XXIX/313/2005

Załącznik graficzny do uchwały XXIX/313/2005
2005-06-03 00:00:00
Załącznik Nr 2 do uchwały nr XXIX/310/2005

Załącznik Nr 2 do uchwały nr XXIX/310/2005Plan Zadań Inwestycyjnych Gminy Oława na rok 2005.
2005-06-03 00:00:00
XXIX/309/2005

XXIX/309/2005 w sprawie udzielenia poręczenia pożyczki na dofinansowanie inwestycji p.n. "Budowa sieci kanalizacyjnej w Gminie Oława dla miejscowości: Bystrzyca, Janików, Stary Otok, Stary Górnik" dla Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Brzegu Sp. z o.o.

Uchwała Nr XXIX/309/2005 została zmieniona uchwałami:
 nr XXXI/210/2008 z 30.10.2008r. (48.3 KB)
 nr XLVIII/311/2009 z 27.11.2009r. (42.6 KB)
2005-06-03 00:00:00