Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Wykonanie budżetu Gminy Oława na 30.06.2005r.

Dochody.
2006-09-11 00:00:00
Wykonanie budżetu Gminy Oława na 30.06.2005r.

Wydatki.
2006-09-11 00:00:00
cd. Wykonanie budżetu Gminy Oława na 30.06.2005r.

cd.Wydatki.
2006-09-11 00:00:00
Załącznik do Zarządzenia.

Sprawozdanie z wykonania budżetu za I pórocze 2006 roku.
2006-09-11 00:00:00
Załącznik nr 2 do sprawozdania z wykonania budżetu.

Sprawozdanie z wykonania budżetu za I pórocze 2006r. w dziale 801 Oświata i Wychowanie.
2006-09-11 00:00:00
Załącznik nr 1 do sprawozdania z wykonania budżetu.

Informacja z realizacji inwestycji gminy Oława w I-szym półroczu 2006r.
2006-09-11 00:00:00
Zarządzenie Wójta Gminy Oława Nr 143/2006

Zarządzenie Wójta Gminy Oława Nr 143/2006 z dnia 31.08.2006r.
w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Oława za I półrocze 2006r.
2006-09-11 00:00:00
Załącznik nr 4 do sprawozdania z wykonania budżetu

Wykonanie przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gspodarki Wodnej na dzień 30.06.2006r.
2006-09-11 00:00:00
Załącznik nr 3 do sprawozdania z wykonania budżetu.

Informacja o realizacji zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na dzień 30.06.2006r.
2006-09-11 00:00:00
Wykonanie budżetu Gminy Oława na 30.06.2006 rok.

Przychody i Rozchody.
2006-09-11 00:00:00