Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Załącznik nr 10 do uchwały XXXVIII/365/2005

Załącznik nr 10 do uchwały XXXVIII/365/2005 Dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki na działania z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na 2006 rok.

Uchwałę Nr XXXVIII/365/2005 opublikowano w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego Nr 72, poz. 1144 z dnia 04.04.2006r.
2006-07-13 00:00:00
XXXVIII/370/2005

XXXVIII/370/2005 w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego.

Uchwałę Nr  XXXVIII/370/2005 opublikowano w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego Nr 20, poz. 341 z dnia 01.02.2006r.
2006-02-20 00:00:00
XXXVIII/368/2005

XXXVIII/368/2005 w sprawie nadania Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Oławie.
Uchwała nr XXXVIII/368/2005 została zmieniona uchwałą nr
2006-01-26 00:00:00
XXXVIII/367/2005

XXXVIII/367/2005w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2006 rok.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i ma zastosowanie od 1 stycznia 2006 roku.
2006-01-26 00:00:00
Załącznik nr 3 do uchwały XXXVIII/372/2005

Załącznik nr 3 do uchwały XXXVIII/372/2005Plan pracy Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych Rady Gminy Oława na I półrocze 2006r.
2006-01-26 00:00:00
Załącznik nr 1 do uchwały XXXVIII/365/2005

Załącznik nr 1 do uchwały XXXVIII/365/2005Plan budżetu Gminy Oława na 2006 rok. Dochody.
2006-01-26 00:00:00
Załącznik nr 2 do uchwały XXXVIII/365/2005

Załącznik nr 2 do uchwały XXXVIII/365/2005Plan budżetu Gminy Oława na 2006 rok. Wydatki.
2006-01-26 00:00:00
Załącznik nr 4 do uchwały XXXVIII/365/2005

Załącznik nr 4 do uchwały XXXVIII/365/2005Prognoza kwoty długu Gminy Oława i jego spaty na lata 2006-2027.
2006-01-26 00:00:00
Załącznik nr 9 do uchwały XXXVIII/365/2005

Załącznik nr 9 do uchwały XXXVIII/365/2005Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności.
2006-01-26 00:00:00
Załącznik nr 2 do uchwały XXXVIII/372/2005

Załącznik nr 2 do uchwały XXXVIII/372/2005Plan pracy Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Gminy Oława na I półrocze 2006r.
2006-01-26 00:00:00