Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
XLI/394/2006

XLI/394/2006
w sprawie zasad sprzedaży w trybie bezprzetargowym lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Oława.
Uchwałę Nr XXXXI/394/2006 opublikowano w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego Nr 116, poz. 1913 z dnia 14.06.2006r.
Uchwała nr XLI/394/2006 traci moc na podstawie uchwały nr  XXIV/162/2008r. (143KB)
2006-07-14 00:00:00
XLI/398/2006

XLI/398/2006w sprawie nadania nazwy ulicy w obrębie wsi Bystrzyca.

Uchwałę Nr XLI/398/2006 opublikowano w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego Nr 83, poz. 1351 z dnia 19.04.2006r.
2006-07-13 00:00:00
XLI/397/2006

XLI/397/2006w sprawie nadania imienia "Bronisława Malinowskiego" Zespołowi Szkół w Bystrzycy.
2006-06-20 00:00:00
XLI/391/2006

XLI/391/2006 w sprawie zmiany budżetu Gminy Oława na 2006 rok.
2006-06-20 00:00:00
c.d. załącznika nr 1 do uchwały XLI/391/2006

c.d. załącznika nr 1 do uchwały XLI/391/2006 Str. 5 - 8.
2006-06-20 00:00:00
Załącznik nr 2 do uchwały XLI/391/2006

Załącznik nr 2 do uchwały XLI/391/2006 Prognoza kwoty długu Gminy Oława i jego spłaty na lata 2006 - 2027.
2006-06-20 00:00:00
XLI/393/2006

XLI/393/2006 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Oława nieruchomości zabudowanej położonej w obrębie miasta Oława.
2006-06-20 00:00:00
Załącznik nr 1 do XLI/398/2006

Załącznik nr 1 do XLI/398/2006

2006-06-20 00:00:00
XLI/395/2006

XLI/395/2006w sprawie przedłużenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę zatwierdzone Uchwałą Rady Gminy nr XXVII/295/2005 z dnia 15 marca 2005r.
2006-06-20 00:00:00
XLI/396/2006

XLI/396/2006 w sprawie nadania imienia "Polskich Noblistów" Gimnazjum nr 3 w Oławie.
2006-06-20 00:00:00