Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane

Tytuł artykułu Czas publikacji
Wójt gminy Oława ogłasza objazdową zbiórkę odpadów

2019-02-15 09:34:42
Kwalifikacja wojskowa - w gminie Oława: 16-18 kwietnia 2019

2019-02-13 11:46:18
Marszałek Województwa Dolnośląskiego informuje o przyjęciu Programu ochrony środowiska przed hałasem dla województwa dolnośląskiego

2019-02-12 10:59:43
Ogłoszenie o wyniku konkursu ofert

na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej w formie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych świadczonych na rzecz podopiecznych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Oławie z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych przysługujących na podstawie przepisów o ochronie zdrowia psychicznego.

2019-02-11 08:23:47
Kwota dotacji na jedno dziecko w przedszkolach niepublicznych działających na terenie Gminy Oława aktualizacja z 29.01.2019r.

2019-01-29 14:21:36
Terminy rekrutacji do szkół i przedszkoli

2019-01-17 14:08:31
Uchwała nr III/17/2019 z 19.12.2019

w sprawie zarządzenia wyborów sołtysów wsi i rad sołeckich na terenie gminy Oława.

2019-01-17 12:11:26
Komunikat Powiatowego Lekarza Weterynarii z 18.12.2018r.

2019-01-07 12:25:25
Uwaga - od stycznia 2019 r. nowy harmonogram odbioru odpadów komunalnych

2018-12-31 09:15:38
Zarządzenie nr 190/2018 z 12.10.2018r.

w sprawie powołania Gminnej Komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działaniach specjalnych produkcji rolnej spowodowanych niekorzystnym zjawiskiem atmosferycznym, tj. suszą w okresie 01.04.2018 - 30.09.2018r. na terenie gminy Oława.

2018-11-21 09:36:14