Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane

Tytuł artykułu Czas publikacji
Uwaga - przerwa w dostawie wody w Jankowicach i Marcinkowicach

2019-01-21 11:09:51
Terminy rekrutacji do szkół i przedszkoli

2019-01-17 14:08:31
Uchwała nr III/17/2019 z 19.12.2019

w sprawie zarządzenia wyborów sołtysów wsi i rad sołeckich na terenie gminy Oława.

2019-01-17 12:11:26
Uwaga – do 23 stycznia Kasa Urzędu zamknięta

Informujemy, że do 23 stycznia kasa Urzędu Gminy Oława będzie zamknięta z powodu choroby pracownika.

2019-01-14 08:44:15
Zarządzenie nr 14 Wójta Gminy Oława z 9.01.2018r.

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej w formie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych świadczonych na rzecz podopiecznych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Oławie z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych przysługujących na podstawie przepisów o ochronie zdrowia psychicznego.

2019-01-10 15:16:01
Komunikat Powiatowego Lekarza Weterynarii z 18.12.2018r.

2019-01-07 12:25:25
Uwaga - od stycznia 2019 r. nowy harmonogram odbioru odpadów komunalnych

2018-12-31 09:15:38
Wesołych Świąt i Szczęśliwego Nowego Roku!

2018-12-20 08:26:16
Zarządzenie nr 190/2018 z 12.10.2018r.

w sprawie powołania Gminnej Komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działaniach specjalnych produkcji rolnej spowodowanych niekorzystnym zjawiskiem atmosferycznym, tj. suszą w okresie 01.04.2018 - 30.09.2018r. na terenie gminy Oława.

2018-11-21 09:36:14
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa udostępniła nowy Portal IRZplus

2018-11-20 14:34:39
Kwota dotacji na jedno dziecko w przedszkolach niepublicznych działających na terenie Gminy Oława - aktualizacja z 29.10.2018r.

2018-10-29 13:00:27
Wojskowa Komenda Uzupełnień we Wrocławiu prowadzi nabór na I turnus służby przygotowawczej w 2019 roku, pełnionej na potrzeby korpusu szeregowych.

2018-10-23 13:53:35
Zawiadomienie o terminach pierwszych posiedzeń obwodowych komisji wyborczych w gminie Oława, powołanych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego, zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

2018-10-05 09:48:35
NABÓR WNIOSKÓW NA PROGRAM CZYSTE POWIETRZE

2018-09-26 11:41:22
Ponad 25 tys. na usuwanie azbestu

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przyznał gminie Oława dotację w wysokości ponad 25 tys. zł na „Realizację programu usuwania azbestu z terenu gminy Oława”. Kwota ta stanowi 85% kosztów kwalifikowanych zadania, którego łączny koszt wynosi prawie 30 tys. zł.

2018-09-12 14:22:05
Spotkania seniorów w Osieku

Pracownicy GOPS zapraszają do udziału w projekcie „Aktywizacja seniorów małej społeczności wiejskiej poprzez utworzenie klubu seniora”

2018-08-01 15:59:12
Zamiast Programu ograniczenia niskiej emisji dla gminy Oława – program krajowy Czyste Powietrze

Niespodziewana i zaskakująca decyzja Zarządu WFOŚiGW we Wrocławiu uniemożliwiła złożenie wniosku o dotację i staranie się Gminy Oława o wsparcie finansowe na realizację „Programu ograniczenia niskiej emisji dla Gminy Oława” przyjętego Uchwałą Nr XLVII/307/2017 Rady Gminy Oława z dnia 22 grudnia 2017r. Konsekwencją zamknięcia Programu przez WFOŚiGW jest wstrzymanie jego realizacji także przez Gminę Oława. W związku z powyższym żaden ze złożonych wniosków nie może otrzymać wsparcia finansowego ze strony WFOŚiGW i Gminy Oława.

2018-07-20 12:57:39
Od 3 lipca br. zmiany dot. najmu świetlic gminy Oława

2018-07-05 09:09:14
Program „Dobry Start"

2018-06-14 15:38:38
Apel o racjonalne korzystanie z wody z wodociągu gminnego

dot. miejescowości: Siedlce, Zakrzów, Marcinkowice, Stanowice, Jankowice, Lizawice, Sobocisko, Zabardowice, Miłonów

2018-06-06 10:47:33