Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane

Tytuł artykułu Czas publikacji
Obwieszczenie Wójta Gminy Oława o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w obrębie wsi Godzikowice, w gminie Oława - Etap 2

2018-09-13 08:00:17
Obwieszczenie wójta gminy Oława o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w obrębie wsi Chwalibożyce, Jankowice Małe

Uwaga - dodano dokumentację planistyczną.

2018-09-06 14:30:12
Obwieszczenie RG.6733.9.2018.GP o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego z 31.08.2018r.

2018-09-04 08:28:16
Zobacz również

2015-12-10 10:59:03
Energetyka Wiatrowa - Ekspertyza Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania Polskiej Akademii Nauk w Warszawie

 Energetyka wiatrowa w kontekście ochrony krajobrazu przyrodniczego i kulturowego w województwie kujawsko-pomorskim.
2014-05-12 08:16:52