Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane

Tytuł artykułu Czas publikacji
Obwieszczenie RG.6733.30.2017.GP z dnia 12.01.2018 r. o zakończeniu postępowania

w sprawie zmiany decyzji nr 14/2017 o lokalizacji inwestycji celu publicznego  z dnia 12.10.2017r.

2018-01-16 14:22:26
Obwieszczenie Wójta Gminy Oława o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w obrębie wsi Gać, Psary, Maszków

2018-01-15 13:44:14
Obwieszczenie RG.6733.1.2018.GP z dnia 8.01.2018 r. o wszczęciu postępowania

w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie odcinka elektroenergetycznego sieci SN 20 kV oraz słupa linii napowietrznej SN 20 KV, dz. nr 595, 350/3, obręb Niemil.

2018-01-10 15:34:23
Obwieszczenie RG.6733.30.2017.GP z dnia 17.12.2017 r. o wszczęciu postępowania

w sprawie zmiany decyzji nr 14/2017 o lokalizacji inwestycji celu publicznego  z dnia 12.10.2017r.

2018-01-05 12:56:43
Obwieszczenie Wójta Gminy Oława o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w obrębie wsi Ścinawa, Ścinawa Polska

UWAGA - dodano dokumentację planistyczną

2017-12-08 10:37:11
Obwieszczenie RG.6733.13.2017.GP z dnia 13.07.2017 r. o wszczęciu postępowania

w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie odcinka sieci kanalizacyjnej, dz. nr 494/1009, 494/2011, 460, 461, obręb Stanowice

2017-07-14 14:05:26
Zobacz również

2015-12-10 10:59:03
Energetyka Wiatrowa - Ekspertyza Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania Polskiej Akademii Nauk w Warszawie

 Energetyka wiatrowa w kontekście ochrony krajobrazu przyrodniczego i kulturowego w województwie kujawsko-pomorskim.
2014-05-12 08:16:52