Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane

Tytuł artykułu Czas publikacji
Obwieszczenie RG.6733.13.2018.GP z dnia 29.11.2018 r. o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia (do 0,5 MPa), dz. 99, 127, 98/2 obręb Marszowice, gmina Oława

2018-11-29 09:38:06
Obwieszczenie RG.6733.14.2018.GP z dnia 26.11.2018 r. o wszczęciu postępowania

w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie, rozbudowie i nadbudowie budynku remizy strażackiej oraz przebudowie z rozbudową i zmianą sposobu użytkowania przyległego budynku byłej kuźni na salę spotkań rady sołeckiej wraz z budową niezbędnej infrastruktury technicznej, dz. 189/5, 189/9, 189/10, 182/8, 189/8, 363/1, 182/7, 189/4 obręb Sobocisko, gmina Oława

2018-11-27 07:56:32
Obwieszczenie wójta gminy Oława o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w obrębie wsi Godzikowice, etap 2

Uwaga - dodano dokumentację planistyczną.

2018-11-23 09:07:13
Obwieszczenie RG.6733.12.2018.GP o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego z 20.11.2018r

dla przedsięwzięcia polegającego na budowie obiektów małej architektury - zestawu urządzeń rekreacyjno-zabawowych dla dzieci w różnym wieku, na terenie SP w Chwalibożycach, dz. nr 83/4, 188/1, obrębie Chwalibożyce

2018-11-20 11:38:52
Obwieszczenie RG.6733.11.2018.GP o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego z 20.11.2018r

dla przedsięwzięcia polegającego na budowie odcinka gazociągu ś/c PEHD De 63, dz. nr 494/299, 462/2, obręb Stanowice.

2018-11-20 11:38:35
Obwieszczenie RG.6733.12.2018.GP z 25.09.2018r. o wszczęciu postępowania

w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie obiektów małej architektury: zestawu urządzeń rekreacyjno-zabawowych dla dzieci w różnym wieku na terenie SP w Chwalibożycach.

2018-10-11 16:38:11
Zobacz również

2015-12-10 10:59:03
Energetyka Wiatrowa - Ekspertyza Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania Polskiej Akademii Nauk w Warszawie

 Energetyka wiatrowa w kontekście ochrony krajobrazu przyrodniczego i kulturowego w województwie kujawsko-pomorskim.
2014-05-12 08:16:52