Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane

Tytuł artykułu Czas publikacji
Obwieszczenie RG.6733.1.2019.GP z 30.01.2019r. o wszczęciu postępowania

w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie gazociągu ś/c De63 w obrębie Stanowice

2019-02-01 14:26:31
Obwieszczenie wójta gminy Oława o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w obrębie wsi Stanowice

Uwaga - dodano dokumentację planistyczną.

2019-01-25 08:13:39
Obwieszczenie wójta gminy Oława o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w obrębie wsi Godzikowice, etap 3

Uwaga - dodano dokumentację planistyczną.

2019-01-18 10:52:08
Obwieszczenie RG.6733.12.2018.GP z 25.09.2018r. o wszczęciu postępowania

w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie obiektów małej architektury: zestawu urządzeń rekreacyjno-zabawowych dla dzieci w różnym wieku na terenie SP w Chwalibożycach.

2018-10-11 16:38:11
Zobacz również

2015-12-10 10:59:03
Energetyka Wiatrowa - Ekspertyza Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania Polskiej Akademii Nauk w Warszawie

 Energetyka wiatrowa w kontekście ochrony krajobrazu przyrodniczego i kulturowego w województwie kujawsko-pomorskim.
2014-05-12 08:16:52