Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane

Tytuł artykułu Czas publikacji
Obwieszczenie RG.6733.6.2018.GP o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego z 15.03.2018r.

Wójt Gminy Oława wydał decyzję nr 5/2018 o ustaleniu lokalizacji celu publicznego zmieniającego decyzję nr 23/2017 z dnia 5.12.2017r.

2018-03-16 12:15:58
Obwieszczenie Wójta Gminy Oława o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych: w obrębie wsi Godzikowice, etap 3 (ponowne wyłożenie), w obrębie wsi Stanowice

Uwaga - dodano dokumentację planistyczną.

2018-03-14 09:41:19
Obwieszczenie RG.6733.3.2018.GP o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

dla przedsięwzięcia polegającego na budowie odcinka elektroenergetycznego sieci nN 0,4kV, dz. nr 9, 121,104, 64/3, 65/4, 65/3, 66/2, 65/1, obręb Zabardowice

2018-03-14 08:40:13
Obwieszczenie RG.6733.2.2018.GP z 13.03.2018r. o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

dla przedsięwzięcia polegającego na budowie odcinka elektroenergetycznego sieci nN 0,4 kV, dz. nr 144/6, 144/21, 10/2, 100/2, 13/1, obręb Zabardowice.

2018-03-14 08:26:25
Obwieszczenie RG.6733.7.2018.GP z dnia 5.03.2018 r. o wszczęciu postępowania

w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie budynków i urządzeń służących odzyskiwaniu odpadów, dz. nr 384/10, obręb Gać.

2018-03-08 09:43:35
Obwieszczenie RG.6733.6.2018.GP z dnia 13.02.2018 r. o wszczęciu postępowania

w sprawie zmiany decyzji nr 23/2017 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego  z dnia 5.12.2017r. Wniosek dotyczy przeprojektowania wodociągu.

2018-03-08 09:34:53
Zobacz również

2015-12-10 10:59:03
Energetyka Wiatrowa - Ekspertyza Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania Polskiej Akademii Nauk w Warszawie

 Energetyka wiatrowa w kontekście ochrony krajobrazu przyrodniczego i kulturowego w województwie kujawsko-pomorskim.
2014-05-12 08:16:52