Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
XX/234/2004

XX/234/2004 w sprawie Statutu Gminy Oława

Opublikowano w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego Nr 223, poz. 3471 z dnia 19.11.2004r.
2004-12-01 00:00:00
XX/237/2004

XX/237/2004 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie wsi Stanowice.
2004-09-14 00:00:00
XX/238/2004

XX/238/2004 w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Sejmiku Wojewódzztwa Dolnośląskiego w sprawie przekształcenia Szpitala Specjalistycznego im. A. Falkiewicza we Wrocławiu.
2004-09-14 00:00:00
XX/239/2004

XX/239/2004 w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Sejmiku Województwa Dolnośląskiego w sprawie przekształcenia Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Legnicy
2004-09-14 00:00:00
XX/235/2004

XX/235/2004 w sprawie przyjęcia Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Oławy
2004-09-14 00:00:00
XX/233/2004

XX/233/2004 w sprawie zmiany budżetu Gminy Oława na 2004 rok.
2004-09-14 00:00:00
Załącznik nr 1 do uchwały XX/233/2004

Załącznik nr 1 do uchwały XX/233/2004. Plan zadań inwestycyjnych Gminy Oława na rok 2004.
2004-09-14 00:00:00
Załącznik graficzny do uchwały XX/237/2004.

Załącznik graficzny do uchwały XX/237/2004.
2004-09-14 00:00:00
Załącznik nr 2 do Statutu Gminy Oława

Załącznik nr 2 do Statutu Gminy Oława

Uchwała XX/234/2004 została zmieniona uchwałami:  XXXIV/232/2008 z 18.12.2008r. (45 KB),  XLI/280/2009 z 30.06.2009r. (30 KB)
LV/333/2013 z 31.10.2013r.

2004-09-14 00:00:00
Załącznik nr 1 do Statutu Gminy Oława

Załącznik nr 1 do Statutu Gminy Oława
2004-09-14 00:00:00