Oświadczenia majątkowe wójta, zastępcy wójta, sekretarz, skarbnik, komendanta SG za 2008 rok 

 
Oświadczenia majątkowe wójta, zastępcy wójta, sekretarz, skarbnik, komendanta SG za 2008 rok 

 Ryszard Wojciechowski - wójt gminy Oława

 Zbigniew Pryjda  - zastępca wójta gminy Oława

 Teresa Łagowska  - sekretarz gminy Oława

 Danuta Król  - skarbnik gminy Oława

 Ryszard Biały  - komendant Straży Gminnej

 

Liczba odwiedzin : 776
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy Oława
Osoba wprowadzająca informację : Joanna Szulżyk
Osoba odpowiedzialna za informację : Joanna Szulżyk
Czas wytworzenia: 2009-05-12 09:29:44
Czas publikacji: 2009-05-12 09:29:44
Data przeniesienia do archiwum: Brak